تعداد بازدیدکنندگان

۲۴ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۳۱ تیر ۱۳۹۷
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۳۱ ۴   کاربر ۶   صفحه
۰۴/۳۰ ۶۲   کاربر ۱۱۴   صفحه
۰۴/۲۹ ۳۰   کاربر ۱۴۹   صفحه
۰۴/۲۸ ۵۳   کاربر ۹۵   صفحه
۰۴/۲۷ ۴۶   کاربر ۱۷۳   صفحه
۰۴/۲۶ ۴۰   کاربر ۵۶   صفحه
۰۴/۲۵ ۳۶   کاربر ۲۱۰   صفحه
۰۴/۲۴ ۳۱   کاربر ۲۰۶   صفحه
۰۴/۲۳ ۳۷   کاربر ۱۷۷   صفحه
۰۴/۲۲ ۲۷   کاربر ۳۰   صفحه
۰۴/۲۱ ۴۱   کاربر ۱۷۳   صفحه
۰۴/۲۰ ۳۴   کاربر ۵۳   صفحه
۰۴/۱۹ ۶۲   کاربر ۱۸۶   صفحه
۰۴/۱۸ ۳۴   کاربر ۴۶   صفحه
۰۴/۱۷ ۳۸   کاربر ۸۸   صفحه
۰۴/۱۶ ۵۹   کاربر ۲۲۷   صفحه
۰۴/۱۵ ۳۰   کاربر ۱۵۷   صفحه
۰۴/۱۴ ۶۵   کاربر ۱۱۶   صفحه
۰۴/۱۳ ۶۷   کاربر ۱۲۸   صفحه
۰۴/۱۲ ۵۳   کاربر ۱۰۳   صفحه
۰۴/۱۱ ۵۲   کاربر ۱۹۶   صفحه
۰۴/۱۰ ۵۵   کاربر ۲۲۰   صفحه
۰۴/۰۹ ۲۹۱   کاربر ۴۵۹   صفحه
۰۴/۰۸ ۷۸   کاربر ۸۳   صفحه
۰۴/۰۷ ۳۸   کاربر ۱۸۳   صفحه
۰۴/۰۶ ۵۴   کاربر ۱۱۳   صفحه
۰۴/۰۵ ۵۵   کاربر ۲۴۵   صفحه
۰۴/۰۴ ۷۷   کاربر ۱۳۹   صفحه
۰۴/۰۳ ۵۷   کاربر ۲۱۰   صفحه
۰۴/۰۲ ۳۹   کاربر ۱۸۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۸,۷۸۷ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۵,۵۸۸ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۵,۳۲۰ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۶,۰۲۱ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۳,۷۳۹ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲,۸۶۸ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۳,۸۸۹ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۵,۹۶۱ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۶,۵۴۸ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۹,۸۰۵ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۲,۱۸۵ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۴,۳۴۴ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۲,۲۲۳ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۸,۲۱۴ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۳,۲۰۷ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۹,۰۰۷ ۳ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۸,۴۸۴ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۹,۶۱۴ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۸,۵۲۲ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۹,۲۳۴ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۱,۲۲۷ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۹,۱۴۹ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۹,۸۵۳ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۹,۲۶۱ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۲۵۵,۷۵۰ ۴۷ %
ZZZ
ZZZ
۴,۷۷۶,۸۹۶ ۲۷ %
USA
USA
۱,۴۹۰,۴۴۲ ۹ %
EU
EU
۷۸۰,۴۴۸ ۴ %
DEU
DEU
۴۷۴,۰۶۸ ۳ %
CHN
CHN
۲۵۹,۳۷۰ ۱ %
UKR
UKR
۲۲۱,۳۴۵ ۱ %
RUS
RUS
۲۰۸,۲۶۲ ۱ %
FRA
FRA
۱۸۱,۱۳۹ ۱ %
JPN
JPN
۱۷۵,۰۹۴ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
GBR
GBR
۱۳۳,۰۳۷ ۱ %
ROM
ROM
۱۲۷,۲۱۰ ۱ %
NOR
NOR
۵۰,۲۲۸ ۰ %
CAN
CAN
۳۱,۵۹۲ ۰ %
POL
POL
۲۸,۱۱۰ ۰ %
KOR
KOR
۲۵,۷۰۸ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۹۰۳ ۰ %
NLD
NLD
۱۸,۰۷۶ ۰ %
ITA
ITA
۱۶,۷۰۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۲۶,۶۲۵ ۲۶ %
Chrome
Chrome
۲۴,۶۸۹ ۲۴ %
Other
Other
۱۲,۴۵۷ ۱۲ %
Mozilla
Mozilla
۸,۰۹۶ ۸ %
IE 8.0
IE 8.0
۶,۵۸۹ ۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۵,۳۰۷ ۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۴,۲۸۵ ۴ %
Safari
Safari
۳,۲۸۶ ۳ %
Opera
Opera
۳,۲۵۴ ۳ %
IE 7.0
IE 7.0
۲,۹۹۴ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۷۶۵ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۴۱۷ ۱ %
Edge
Edge
۱۲۲ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۳۴,۴۶۷ ۳۵ %
Other ۲۲,۱۶۲ ۲۲ %
XP ۲۰,۵۷۱ ۲۱ %
Linux ۸,۵۸۸ ۹ %
Windows 2003 ۵,۲۲۷ ۵ %
iOS ۲,۰۴۵ ۲ %
Windows 10 ۱,۸۸۲ ۲ %
Windows 8 ۱,۷۵۸ ۲ %
Vista ۱,۶۹۳ ۲ %
Android ۷۴۱ ۱ %
FreeBSD ۶ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
تالاسمی ۱,۵۳۸
هموفیلی ۹۸۱
بیماری هموفیلی ۷۲۶
معاونت درمان کرمانشاه ۵۴۴
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴۶۰
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۴۰
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۰۶
معاونت درمان علوم پزشکی کرمانشاه ۱۲۲
معاونت درمان استان کرمانشاه ۱۱۷
بیماری تالاسمی ۸۹
سایت معاونت درمان کرمانشاه ۸۸
بیمه تکمیلی ۶۸
نارسایی مزمن کلیه ۶۵
بیماران هموفیلی ۶۴
معاونت درمان ۵۸
بیمه تکمیل درمان ۵۳
اعتباربخشی بیمارستان ها ۵۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه معاونت درمان ۵۱
معاونت درمان دانشگاه کرمانشاه ۴۹
نارسایی مزمن کلیوی ۴۹
تعرفه ۴۸
ضریب k ۴۲
اداره سلامت روان ۳۳
اعتبار بخشی ۳۲
ishiftplus ۳۱
http://vc-trethment.kums.ac.ir ۳۰
hse.health.gov.ir ۲۹
سایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۸
تعرفه دندانپزشکی ۲۸
mmt ۲۶
بیماری نارسایی مزمن کلیه ۲۶
تالاسمی در کودکان ۲۶
علوم پزشکی کرمانشاه ۲۵
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۴
آزمایشگاه رفرانس کرمانشاه ۲۴
آزمایشگاه رفرانس ۲۲
ازمایشگاه رفرانس ۲۲
دندانپزشکی ۲۲
www.hse.health.gov.ir ۲۱
بیماری مزمن کلیوی ۱۸
بهمن روشنی ۱۷
www.kums.ac.ir ۱۶
تب کریمه ۱۶
تلاسمی ۱۶
بیمار هموفیلی ۱۵
معاونت امور درمان کرمانشاه ۱۵
تعریف تالاسمی ۱۵
بیمه مکمل ۱۵
بیماری مزمن کلیه ۱۴
kums.ac.ir ۱۴