تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۹۵۸,۵۵۲ نفر
۶۹۰ نفر
۱۲,۸۱۳ نفر
۲۷ دی ۱۳۹۷
۴,۴۸۴ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۰/۲۹ ۱۲   کاربر ۲۷   صفحه
۱۰/۲۸ ۱۴۴   کاربر ۱۸۱   صفحه
۱۰/۲۷ ۱۵۹   کاربر ۱۹۹   صفحه
۱۰/۲۶ ۲۷۳   کاربر ۳۵۷   صفحه
۱۰/۲۵ ۱۷۰   کاربر ۲۶۴   صفحه
۱۰/۲۴ ۱۷۲   کاربر ۲۲۱   صفحه
۱۰/۲۳ ۲۲۱   کاربر ۳۰۴   صفحه
۱۰/۲۲ ۱۶۲   کاربر ۲۴۸   صفحه
۱۰/۲۱ ۱۲۳   کاربر ۱۵۰   صفحه
۱۰/۲۰ ۱۶۸   کاربر ۲۱۶   صفحه
۱۰/۱۹ ۱۴۸   کاربر ۲۶۹   صفحه
۱۰/۱۸ ۱۹۸   کاربر ۲۷۵   صفحه
۱۰/۱۷ ۱۹۸   کاربر ۲۹۲   صفحه
۱۰/۱۶ ۱۸۱   کاربر ۲۶۴   صفحه
۱۰/۱۵ ۱۹۷   کاربر ۳۰۰   صفحه
۱۰/۱۴ ۱۱۱   کاربر ۱۵۲   صفحه
۱۰/۱۳ ۱۲۹   کاربر ۱۵۹   صفحه
۱۰/۱۲ ۱۶۶   کاربر ۲۰۶   صفحه
۱۰/۱۱ ۱۹۶   کاربر ۲۸۹   صفحه
۱۰/۱۰ ۲۵۹   کاربر ۳۷۲   صفحه
۱۰/۰۹ ۱۶۶   کاربر ۲۴۹   صفحه
۱۰/۰۸ ۱۵۸   کاربر ۲۳۵   صفحه
۱۰/۰۷ ۱۰۸   کاربر ۱۴۰   صفحه
۱۰/۰۶ ۱۲۶   کاربر ۱۹۶   صفحه
۱۰/۰۵ ۱۵۸   کاربر ۲۴۶   صفحه
۱۰/۰۴ ۱۴۸   کاربر ۲۴۹   صفحه
۱۰/۰۳ ۱۹۳   کاربر ۲۴۰   صفحه
۱۰/۰۲ ۱۶۳   کاربر ۲۶۷   صفحه
۱۰/۰۱ ۱۵۰   کاربر ۲۸۶   صفحه
۰۹/۳۰ ۱۰۴   کاربر ۱۴۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱,۰۱۳ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۶۷۶ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۴۵۴ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۵۷ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۲۳ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۸۸ ۰ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۳۹ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۵۶ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۰۰۹ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۳۶۵ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۶۵۱ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۸۸۳ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۷۲۶ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۵۱۸ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۲۷۶ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۹۸۶ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۸۹۵ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۹۴۴ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۹۶۳ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۱۱۳ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱,۰۶۳ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱,۳۶۰ ۶ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱,۵۱۶ ۶ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۱۹۹ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳۴۴,۶۳۸ ۳۷ %
USA
USA
۱۷۳,۱۳۸ ۱۸ %
ZZZ
ZZZ
۱۶۳,۵۳۰ ۱۷ %
DEU
DEU
۷۶,۲۰۸ ۸ %
ROM
ROM
۴۱,۳۰۵ ۴ %
FRA
FRA
۲۸,۰۲۵ ۳ %
RUS
RUS
۲۱,۵۲۴ ۲ %
CHN
CHN
۲۰,۵۰۶ ۲ %
GBR
GBR
۱۸,۹۴۳ ۲ %
JPN
JPN
۱۰,۶۷۲ ۱ %
CAN
CAN
۷,۸۰۸ ۱ %
UKR
UKR
۶,۶۶۶ ۱ %
DNK
DNK
۶,۳۳۰ ۱ %
ALB
ALB
۴,۲۲۲ ۰ %
NLD
NLD
۳,۸۵۴ ۰ %
KOR
KOR
۲,۵۴۳ ۰ %
AUS
AUS
۲,۴۳۹ ۰ %
ITA
ITA
۱,۸۹۸ ۰ %
GRC
GRC
۱,۸۷۹ ۰ %
BGR
BGR
۱,۵۰۱ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۹,۶۵۷ ۶۷ %
Firefox
Firefox
۱,۶۴۷ ۱۱ %
Safari
Safari
۱,۱۱۸ ۸ %
Mozilla
Mozilla
۶۲۲ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۲۶ ۳ %
Other
Other
۴۲۲ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۸۰ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۸۲ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۴۵ ۰ %
Opera
Opera
۳۷ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۹ ۰ %
Edge
Edge
۲۵ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۳ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۸,۸۴۰ ۶۱ %
Windows 7 ۲,۰۹۹ ۱۵ %
iOS ۱,۱۰۶ ۸ %
Other ۸۱۵ ۶ %
Windows 10 ۷۹۵ ۶ %
Windows 8 ۲۴۶ ۲ %
Android ۲۴۴ ۲ %
XP ۱۸۲ ۱ %
Vista ۵۴ ۰ %
Windows 2003 ۴ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
kums.ac.ir ۱۴۶
تالاسمی ۵۳
تالاسمی مینور ۱۴
بیماری هموفیلی ۱۰
هموفیلی ۹
اقتصاد و درمان ۹
hse.health.gov.ir ۹
بیماری تالاسمی ۹
دکتر شهرام روشنی نژاد ۹
سامانه صدور مجوز فعالیت پزشکان ۸
سنجه بلوک زایمان ۸
دانلود لیست مراکز درمانی و بیمارستان های کرمانشاه ۸
معاونت درمان کرمانشاه ۷
انجام طرح sun nurse دربیمارستانهای استان ۶
Hse.heaith.gov.ir ۶
معاونت درمان ۶
پورتال نظارت بالینی استان کرمانشاه ۶
موافقت نامه اصولی ۶
فرم ها ۵
واحد نظارت و بازرسی ۵
کمیته بحران ۵
توریسم سلامت ۵
سامانه صدورز فعالیc-trethment.kums.ac.ir/en/stats3ت پزشکان ۴
سامانه مصدومین ترافیکی ۴
mmt ۴
بیماران هموفیلی ۴
آزمایش ۴
استعلام ۴
تعداد پرستاران ۴
سامانه سومصرف موا ۴
torism ۴
نرم افزار اورژانس های مامایی ۴
شماره دانشکده مامایی کرمانشاه ۴
دکترمحمد رضا جهانبخش کرمانشاه ۴
چک لیست ۳
امور مالی ۳
تماس ۳
اقتصاد درمان ۳
خدمات دندانپزشکی بیماران هموفیلی ۳
بیمارستان سجاد کرمانشاه ۳
تخلفات اداری دانشگاه ۳
پیگیری شکایات ۳
امور پروانه ها ۳
دکتر هوشنگ بهاری ۳
پوشش پرستاران در بخش های ویژه ۳
دستورالمل پوشش پرستاران ۳
پرستاران ۳
سایت معاونت درمان کرمانشاه ۳
fبیمه تکمیلی ۲
���������� ����� �������� ۲