تعداد بازدیدکنندگان

۱۱ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۲۸ اسفند ۱۳۹۶
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۲/۲۸ ۱۶   کاربر ۱۷   صفحه
۱۲/۲۷ ۱۲۳   کاربر ۱۵۹   صفحه
۱۲/۲۶ ۹۵   کاربر ۲۴۶   صفحه
۱۲/۲۵ ۲۳   کاربر ۲۳۲   صفحه
۱۲/۲۴ ۴۵   کاربر ۲۸۷   صفحه
۱۲/۲۳ ۶۱   کاربر ۳۷۸   صفحه
۱۲/۲۲ ۳۹   کاربر ۱۸۲   صفحه
۱۲/۲۱ ۲۸   کاربر ۶۹   صفحه
۱۲/۲۰ ۲۵   کاربر ۵۱   صفحه
۱۲/۱۹ ۴۸   کاربر ۵۱۶   صفحه
۱۲/۱۸ ۱۹   کاربر ۳۷۴   صفحه
۱۲/۱۷ ۲۹   کاربر ۲۶۶   صفحه
۱۲/۱۶ ۵۷   کاربر ۵۷۱   صفحه
۱۲/۱۵ ۵۶   کاربر ۵۲۲   صفحه
۱۲/۱۴ ۳۴   کاربر ۷۰   صفحه
۱۲/۱۳ ۵۵   کاربر ۱۱۹   صفحه
۱۲/۱۲ ۴۴   کاربر ۴۴۱   صفحه
۱۲/۱۱ ۱۹   کاربر ۷۳   صفحه
۱۲/۱۰ ۲۹   کاربر ۸۱   صفحه
۱۲/۰۹ ۵۲   کاربر ۴۴۸   صفحه
۱۲/۰۸ ۳۳   کاربر ۵۲   صفحه
۱۲/۰۷ ۲۷   کاربر ۵۲   صفحه
۱۲/۰۶ ۴۱   کاربر ۱۰۴   صفحه
۱۲/۰۵ ۵۳   کاربر ۱۰۷   صفحه
۱۲/۰۴ ۴۵   کاربر ۲۵۰   صفحه
۱۲/۰۳ ۲۳   کاربر ۳۰۶   صفحه
۱۲/۰۲ ۳۳   کاربر ۳۹۵   صفحه
۱۲/۰۱ ۲۶   کاربر ۱۶۶   صفحه
۱۱/۳۰ ۹۳   کاربر ۱۲۶   صفحه
۱۱/۲۹ ۴۵   کاربر ۱۷۶   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۸,۴۷۳ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۵,۳۵۸ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۵,۱۵۰ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۵,۸۵۶ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۳,۵۹۵ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲,۷۷۸ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۳,۶۸۴ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۵,۷۷۱ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۵,۸۱۴ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۸,۸۹۹ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۱,۱۸۳ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۳,۳۵۶ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۱,۴۳۲ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۷,۴۲۲ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۲,۵۰۴ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸,۵۴۱ ۳ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۸,۰۲۰ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۹,۱۰۷ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۸,۲۳۳ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۸,۶۳۱ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۸,۲۱۶ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۸,۸۶۲ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۹,۶۰۷ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۸,۸۷۵ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۱۴۲,۰۱۷ ۴۹ %
ZZZ
ZZZ
۴,۳۷۷,۳۸۷ ۲۷ %
USA
USA
۱,۳۰۰,۹۴۴ ۸ %
EU
EU
۷۲۴,۷۹۰ ۴ %
DEU
DEU
۳۹۲,۴۴۴ ۲ %
CHN
CHN
۲۴۹,۵۳۵ ۲ %
UKR
UKR
۲۰۸,۲۲۱ ۱ %
RUS
RUS
۱۹۳,۱۱۱ ۱ %
FRA
FRA
۱۶۱,۶۴۷ ۱ %
JPN
JPN
۱۵۳,۱۲۱ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
ROM
ROM
۱۱۷,۴۳۰ ۱ %
GBR
GBR
۱۱۲,۸۸۹ ۱ %
NOR
NOR
۴۸,۵۳۲ ۰ %
CAN
CAN
۲۶,۶۰۷ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۴۷ ۰ %
KOR
KOR
۲۰,۰۴۰ ۰ %
POL
POL
۲۰,۰۲۳ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۵۵۲ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۵۵۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۲۵,۴۷۸ ۲۷ %
Chrome
Chrome
۲۱,۸۸۵ ۲۳ %
Other
Other
۱۱,۸۵۰ ۱۲ %
Mozilla
Mozilla
۷,۹۸۰ ۸ %
IE 8.0
IE 8.0
۶,۵۵۱ ۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۵,۱۹۳ ۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۴,۲۷۳ ۴ %
Opera
Opera
۳,۲۴۸ ۳ %
Safari
Safari
۳,۰۷۸ ۳ %
IE 7.0
IE 7.0
۲,۹۷۹ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۵۳۸ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۴۰۲ ۱ %
Edge
Edge
۹۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۳۲,۹۳۵ ۳۵ %
Other ۲۱,۲۶۷ ۲۳ %
XP ۲۰,۴۵۰ ۲۲ %
Linux ۶,۹۹۸ ۷ %
Windows 2003 ۵,۲۲۴ ۶ %
iOS ۱,۸۶۷ ۲ %
Vista ۱,۶۴۹ ۲ %
Windows 8 ۱,۶۱۵ ۲ %
Windows 10 ۱,۱۳۹ ۱ %
Android ۶۷۵ ۱ %
FreeBSD ۶ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
تالاسمی ۱,۵۳۷
هموفیلی ۹۸۱
بیماری هموفیلی ۷۲۶
معاونت درمان کرمانشاه ۵۴۰
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴۵۸
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۴۰
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۰۵
معاونت درمان علوم پزشکی کرمانشاه ۱۲۲
معاونت درمان استان کرمانشاه ۱۱۷
بیماری تالاسمی ۸۹
سایت معاونت درمان کرمانشاه ۸۸
بیمه تکمیلی ۶۸
نارسایی مزمن کلیه ۶۵
بیماران هموفیلی ۶۴
معاونت درمان ۵۷
بیمه تکمیل درمان ۵۳
اعتباربخشی بیمارستان ها ۵۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه معاونت درمان ۵۱
معاونت درمان دانشگاه کرمانشاه ۴۹
نارسایی مزمن کلیوی ۴۹
ضریب k ۴۲
تعرفه ۴۲
اعتبار بخشی ۳۲
اداره سلامت روان ۳۱
ishiftplus ۳۱
http://vc-trethment.kums.ac.ir ۳۰
hse.health.gov.ir ۲۹
سایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۸
تعرفه دندانپزشکی ۲۷
تالاسمی در کودکان ۲۶
بیماری نارسایی مزمن کلیه ۲۶
علوم پزشکی کرمانشاه ۲۵
آزمایشگاه رفرانس کرمانشاه ۲۴
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۴
mmt ۲۴
آزمایشگاه رفرانس ۲۲
ازمایشگاه رفرانس ۲۰
www.hse.health.gov.ir ۲۰
بیماری مزمن کلیوی ۱۸
بهمن روشنی ۱۷
تب کریمه ۱۶
تلاسمی ۱۶
www.kums.ac.ir ۱۶
بیمار هموفیلی ۱۵
معاونت امور درمان کرمانشاه ۱۵
بیمه مکمل ۱۵
تعریف تالاسمی ۱۵
بیماری مزمن کلیه ۱۴
kums.ac.ir ۱۴
طرح کارانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۴