تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۲۸ دی ۱۳۹۶
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۰/۲۸ ۵   کاربر ۱۵   صفحه
۱۰/۲۷ ۵۵   کاربر ۹۵   صفحه
۱۰/۲۶ ۵۶   کاربر ۸۹   صفحه
۱۰/۲۵ ۵۵   کاربر ۱۱۹   صفحه
۱۰/۲۴ ۶۷   کاربر ۱۲۸   صفحه
۱۰/۲۳ ۴۳   کاربر ۷۸   صفحه
۱۰/۲۲ ۳۶   کاربر ۸۲   صفحه
۱۰/۲۱ ۲۳   کاربر ۵۰   صفحه
۱۰/۲۰ ۵۲   کاربر ۱۲۳   صفحه
۱۰/۱۹ ۷۲   کاربر ۱۵۳   صفحه
۱۰/۱۸ ۶۴   کاربر ۱۵۴   صفحه
۱۰/۱۷ ۷۹   کاربر ۱۵۸   صفحه
۱۰/۱۶ ۵۸   کاربر ۱۳۹   صفحه
۱۰/۱۵ ۳۵   کاربر ۴۱   صفحه
۱۰/۱۴ ۵۰   کاربر ۹۳   صفحه
۱۰/۱۳ ۷۶   کاربر ۱۳۰   صفحه
۱۰/۱۲ ۴۵   کاربر ۷۸   صفحه
۱۰/۱۱ ۴۵   کاربر ۱۰۴   صفحه
۱۰/۱۰ ۵۹   کاربر ۱۵۳   صفحه
۱۰/۰۹ ۵۰   کاربر ۷۸   صفحه
۱۰/۰۸ ۵۵   کاربر ۶۰   صفحه
۱۰/۰۷ ۳۳   کاربر ۵۱   صفحه
۱۰/۰۶ ۶۰   کاربر ۱۱۰   صفحه
۱۰/۰۵ ۴۸   کاربر ۷۶   صفحه
۱۰/۰۴ ۱۰۷   کاربر ۱۸۲   صفحه
۱۰/۰۳ ۶۹   کاربر ۱۲۸   صفحه
۱۰/۰۲ ۴۶   کاربر ۱۲۶   صفحه
۱۰/۰۱ ۲۹   کاربر ۳۷   صفحه
۰۹/۳۰ ۳۴   کاربر ۴۶   صفحه
۰۹/۲۹ ۱۳۵   کاربر ۱۷۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۷,۹۳۷ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۴,۶۷۳ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۴,۳۴۰ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۵,۲۵۵ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۲,۹۰۶ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲,۱۹۵ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۳,۰۱۷ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۵,۳۳۹ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۵,۰۲۳ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۸,۱۷۷ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۰,۶۵۶ ۹ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۲,۷۱۷ ۱۰ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۱,۰۶۹ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۶,۹۹۹ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۲,۰۹۲ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸,۲۷۲ ۳ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۷,۷۸۳ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۸,۷۹۹ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۸,۰۶۸ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۸,۳۵۲ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۷,۸۸۴ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۸,۲۲۱ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۹,۰۶۱ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۸,۳۱۲ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۰۷۲,۰۱۸ ۵۱ %
ZZZ
ZZZ
۴,۱۲۶,۵۰۰ ۲۶ %
USA
USA
۱,۱۸۲,۱۷۱ ۷ %
EU
EU
۷۰۳,۲۶۴ ۴ %
DEU
DEU
۳۳۳,۷۵۷ ۲ %
CHN
CHN
۲۳۶,۲۰۷ ۱ %
UKR
UKR
۲۰۵,۵۵۶ ۱ %
RUS
RUS
۱۸۵,۰۹۳ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
JPN
JPN
۱۴۶,۹۸۷ ۱ %
FRA
FRA
۱۴۶,۹۴۷ ۱ %
ROM
ROM
۱۱۲,۲۲۸ ۱ %
GBR
GBR
۱۰۹,۶۶۶ ۱ %
NOR
NOR
۴۷,۱۵۸ ۰ %
CAN
CAN
۲۵,۲۱۴ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۳۰ ۰ %
KOR
KOR
۱۹,۹۰۲ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۳۶۳ ۰ %
POL
POL
۱۷,۰۸۷ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۴۷۱ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۲۴,۴۷۹ ۲۶ %
Chrome
Chrome
۲۰,۸۲۴ ۲۳ %
Other
Other
۱۱,۴۵۶ ۱۲ %
Mozilla
Mozilla
۷,۸۳۹ ۸ %
IE 8.0
IE 8.0
۶,۵۳۱ ۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۵,۱۰۹ ۶ %
IE 6.0
IE 6.0
۴,۱۶۹ ۵ %
Opera
Opera
۳,۲۴۸ ۴ %
Safari
Safari
۲,۹۸۶ ۳ %
IE 7.0
IE 7.0
۲,۹۷۳ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۴۳۵ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۳۸۹ ۲ %
Edge
Edge
۸۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۳۲,۱۱۵ ۳۵ %
Other ۲۰,۶۵۶ ۲۳ %
XP ۲۰,۳۸۳ ۲۲ %
Linux ۵,۸۸۴ ۶ %
Windows 2003 ۵,۲۲۲ ۶ %
iOS ۱,۷۸۳ ۲ %
Vista ۱,۶۲۰ ۲ %
Windows 8 ۱,۵۵۴ ۲ %
Windows 10 ۹۳۲ ۱ %
Android ۶۵۰ ۱ %
FreeBSD ۵ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
تالاسمی ۱,۵۳۶
هموفیلی ۹۸۱
بیماری هموفیلی ۷۲۶
معاونت درمان کرمانشاه ۵۴۰
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴۵۶
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۴۰
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۰۳
معاونت درمان علوم پزشکی کرمانشاه ۱۲۲
معاونت درمان استان کرمانشاه ۱۱۴
بیماری تالاسمی ۸۹
سایت معاونت درمان کرمانشاه ۸۸
بیمه تکمیلی ۶۸
نارسایی مزمن کلیه ۶۵
بیماران هموفیلی ۶۴
معاونت درمان ۵۷
بیمه تکمیل درمان ۵۳
اعتباربخشی بیمارستان ها ۵۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه معاونت درمان ۵۱
نارسایی مزمن کلیوی ۴۹
معاونت درمان دانشگاه کرمانشاه ۴۷
ضریب k ۴۲
تعرفه ۴۲
اعتبار بخشی ۳۲
ishiftplus ۳۱
اداره سلامت روان ۳۱
http://vc-trethment.kums.ac.ir ۳۰
hse.health.gov.ir ۲۹
سایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۸
تعرفه دندانپزشکی ۲۷
بیماری نارسایی مزمن کلیه ۲۶
تالاسمی در کودکان ۲۶
آزمایشگاه رفرانس کرمانشاه ۲۴
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۴
علوم پزشکی کرمانشاه ۲۳
آزمایشگاه رفرانس ۲۲
www.hse.health.gov.ir ۲۰
ازمایشگاه رفرانس ۲۰
mmt ۲۰
بیماری مزمن کلیوی ۱۸
بهمن روشنی ۱۷
تلاسمی ۱۶
تب کریمه ۱۶
www.kums.ac.ir ۱۶
بیمه مکمل ۱۵
معاونت امور درمان کرمانشاه ۱۵
تعریف تالاسمی ۱۵
بیمار هموفیلی ۱۵
بیماری همو فیلی ۱۴
تشخیص تالاسمی ۱۴
تعریف بیماری هموفیلی ۱۴