تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۸۶,۳۰۴ نفر
۲۷ نفر
۴۴ نفر
۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
۲,۰۷۳ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۳۰ ۱,۷۲۱   کاربر ۲,۸۳۵   صفحه
۰۶/۲۹ ۲,۷۸۸   کاربر ۴,۶۸۶   صفحه
۰۶/۲۸ ۳,۱۳۱   کاربر ۵,۲۷۶   صفحه
۰۶/۲۷ ۳,۲۲۷   کاربر ۵,۵۷۸   صفحه
۰۶/۲۶ ۳,۴۵۳   کاربر ۶,۵۷۶   صفحه
۰۶/۲۵ ۳,۸۹۶   کاربر ۷,۵۴۳   صفحه
۰۶/۲۴ ۱,۵۳۴   کاربر ۲,۵۰۹   صفحه
۰۶/۲۳ ۱,۸۶۵   کاربر ۲,۹۲۱   صفحه
۰۶/۲۲ ۲,۷۴۷   کاربر ۴,۸۲۰   صفحه
۰۶/۲۱ ۲,۴۹۳   کاربر ۴,۷۶۲   صفحه
۰۶/۲۰ ۲,۶۲۴   کاربر ۴,۵۰۴   صفحه
۰۶/۱۹ ۲,۶۵۶   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۸ ۱,۲۹۵   کاربر ۲,۰۰۳   صفحه
۰۶/۱۷ ۱,۲۶۱   کاربر ۲,۰۹۰   صفحه
۰۶/۱۶ ۲,۱۱۶   کاربر ۳,۴۹۸   صفحه
۰۶/۱۵ ۳,۳۰۷   کاربر ۵,۶۵۸   صفحه
۰۶/۱۴ ۲,۶۰۳   کاربر ۴,۱۱۳   صفحه
۰۶/۱۳ ۳,۲۳۴   کاربر ۴,۹۲۲   صفحه
۰۶/۱۲ ۲,۷۴۱   کاربر ۴,۰۰۴   صفحه
۰۶/۱۱ ۲,۹۷۴   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۰ ۱,۳۵۷   کاربر ۱,۹۵۴   صفحه
۰۶/۰۹ ۲,۱۹۲   کاربر ۳,۳۵۹   صفحه
۰۶/۰۸ ۱۰,۷۷۱   کاربر ۱۲,۱۰۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۲۸,۴۶۹   کاربر ۳۰,۱۱۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۴,۰۵۷   کاربر ۶,۵۸۳   صفحه
۰۶/۰۵ ۴,۰۱۵   کاربر ۶,۰۷۷   صفحه
۰۶/۰۴ ۳,۹۶۴   کاربر ۶,۳۱۹   صفحه
۰۶/۰۳ ۴,۹۰۹   کاربر ۵,۷۱۴   صفحه
۰۶/۰۲ ۱,۴۶۸   کاربر ۲,۲۶۸   صفحه
۰۶/۰۱ ۲,۴۰۹   کاربر ۳,۶۸۷   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۷,۴۷۹ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۴,۴۷۰ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۴,۰۷۴ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۵,۱۸۲ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۲,۸۶۵ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲,۰۳۲ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۲,۹۰۲ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۵,۱۹۲ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۴,۱۳۵ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۷,۳۲۱ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۹,۷۲۵ ۹ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۱,۶۵۶ ۱۰ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۰,۰۵۲ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۵,۸۹۲ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۱,۴۳۵ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۷,۷۷۴ ۳ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۷,۳۳۳ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۸,۱۸۵ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۷,۶۹۸ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۷,۹۰۹ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۷,۴۲۲ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۷,۵۷۰ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۸,۴۵۴ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۷,۷۳۲ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳۲,۶۰۲ ۳۸ %
ZZZ
ZZZ
۱۸,۶۶۹ ۲۲ %
USA
USA
۸,۵۷۶ ۱۰ %
UKR
UKR
۷,۸۹۶ ۹ %
CHN
CHN
۴,۲۴۱ ۵ %
EU
EU
۳,۴۹۳ ۴ %
RUS
RUS
۲,۶۲۶ ۳ %
DEU
DEU
۲,۳۳۸ ۳ %

۱,۳۳۵ ۲ %
FRA
FRA
۱,۱۹۰ ۱ %
GBR
GBR
۵۵۸ ۱ %
ROM
ROM
۴۶۰ ۱ %
CAN
CAN
۲۵۳ ۰ %
HKG
HKG
۲۱۱ ۰ %
BGR
BGR
۲۰۶ ۰ %
CZE
CZE
۱۵۹ ۰ %
NOR
NOR
۱۳۴ ۰ %
JPN
JPN
۶۵ ۰ %
FIN
FIN
۶۵ ۰ %
POL
POL
۶۰ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۲۱,۶۶۳ ۲۵ %
Chrome
Chrome
۱۸,۶۳۳ ۲۲ %
Other
Other
۱۱,۲۳۷ ۱۳ %
Mozilla
Mozilla
۷,۵۶۹ ۹ %
IE 8.0
IE 8.0
۶,۴۶۳ ۸ %
IE 9.0
IE 9.0
۴,۶۶۰ ۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۴,۱۳۰ ۵ %
Opera
Opera
۳,۲۴۲ ۴ %
IE 7.0
IE 7.0
۲,۹۴۴ ۳ %
Safari
Safari
۲,۷۲۸ ۳ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۲۹۰ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۱۶۸ ۱ %
Edge
Edge
۴۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲۹,۸۶۴ ۳۶ %
Other ۲۰,۳۰۲ ۲۴ %
XP ۲۰,۱۷۴ ۲۴ %
Windows 2003 ۵,۲۱۲ ۶ %
Linux ۳,۰۲۳ ۴ %
iOS ۱,۵۴۹ ۲ %
Vista ۱,۵۴۵ ۲ %
Windows 8 ۱,۳۷۲ ۲ %
Android ۵۶۷ ۱ %
Windows 10 ۴۹۱ ۱ %
FreeBSD ۵ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
تالاسمی ۱,۵۳۶
هموفیلی ۹۸۱
بیماری هموفیلی ۷۲۶
معاونت درمان کرمانشاه ۵۳۷
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴۵۳
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۴۰
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۰۳
معاونت درمان علوم پزشکی کرمانشاه ۱۱۸
معاونت درمان استان کرمانشاه ۱۰۵
بیماری تالاسمی ۸۹
سایت معاونت درمان کرمانشاه ۸۵
بیمه تکمیلی ۶۸
نارسایی مزمن کلیه ۶۵
بیماران هموفیلی ۶۴
معاونت درمان ۵۷
بیمه تکمیل درمان ۵۳
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه معاونت درمان ۵۱
اعتباربخشی بیمارستان ها ۵۰
نارسایی مزمن کلیوی ۴۹
معاونت درمان دانشگاه کرمانشاه ۴۵
ضریب k ۴۲
تعرفه ۴۰
اعتبار بخشی ۳۲
ishiftplus ۳۱
http://vc-trethment.kums.ac.ir ۳۰
سایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۸
hse.health.gov.ir ۲۸
بیماری نارسایی مزمن کلیه ۲۶
تالاسمی در کودکان ۲۶
تعرفه دندانپزشکی ۲۵
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۴
آزمایشگاه رفرانس کرمانشاه ۲۴
علوم پزشکی کرمانشاه ۲۳
اداره سلامت روان ۲۲
آزمایشگاه رفرانس ۲۲
ازمایشگاه رفرانس ۲۰
mmt ۲۰
www.hse.health.gov.ir ۱۸
بیماری مزمن کلیوی ۱۸
بهمن روشنی ۱۷
تلاسمی ۱۶
تب کریمه ۱۶
www.kums.ac.ir ۱۶
تعریف تالاسمی ۱۵
بیمه مکمل ۱۵
بیمار هموفیلی ۱۵
بیماری همو فیلی ۱۴
تشخیص تالاسمی ۱۴
تعریف بیماری هموفیلی ۱۴
بیماری مزمن کلیه ۱۴