تعداد بازدیدکنندگان

۸ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۲۷ آبان ۱۳۹۶
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۸/۲۷ ۳۸   کاربر ۸۰   صفحه
۰۸/۲۶ ۳۲   کاربر ۴۰   صفحه
۰۸/۲۵ ۶۸   کاربر ۱۰۳   صفحه
۰۸/۲۴ ۵۱   کاربر ۷۹   صفحه
۰۸/۲۳ ۷۴   کاربر ۱۸۳   صفحه
۰۸/۲۲ ۷۸   کاربر ۱۵۲   صفحه
۰۸/۲۱ ۴۷   کاربر ۱۶۰   صفحه
۰۸/۲۰ ۹۲   کاربر ۱۷۶   صفحه
۰۸/۱۹ ۵۴   کاربر ۷۵   صفحه
۰۸/۱۸ ۵۳   کاربر ۶۳   صفحه
۰۸/۱۷ ۷۳   کاربر ۱۲۱   صفحه
۰۸/۱۶ ۸۰   کاربر ۱۳۷   صفحه
۰۸/۱۵ ۷۴   کاربر ۱۲۸   صفحه
۰۸/۱۴ ۶۷   کاربر ۱۵۳   صفحه
۰۸/۱۳ ۶۸   کاربر ۱۲۱   صفحه
۰۸/۱۲ ۶۰   کاربر ۸۲   صفحه
۰۸/۱۱ ۶۰   کاربر ۹۹   صفحه
۰۸/۱۰ ۷۴   کاربر ۱۵۰   صفحه
۰۸/۰۹ ۶۷   کاربر ۱۳۱   صفحه
۰۸/۰۸ ۵۷   کاربر ۱۰۵   صفحه
۰۸/۰۷ ۶۴   کاربر ۱۱۱   صفحه
۰۸/۰۶ ۷۹   کاربر ۱۴۹   صفحه
۰۸/۰۵ ۲۴   کاربر ۳۶   صفحه
۰۸/۰۴ ۴۱   کاربر ۹۰   صفحه
۰۸/۰۳ ۷۸   کاربر ۲۳۳   صفحه
۰۸/۰۲ ۱۰۱   کاربر ۳۱۱   صفحه
۰۸/۰۱ ۵۷   کاربر ۱۴۵   صفحه
۰۷/۳۰ ۷۱   کاربر ۱۰۰   صفحه
۰۷/۲۹ ۹۵   کاربر ۱۸۹   صفحه
۰۷/۲۸ ۴۰   کاربر ۱۴۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۷,۷۵۶ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۴,۵۸۲ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۴,۲۲۱ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۵,۲۱۷ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۲,۸۸۰ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲,۰۴۶ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۲,۹۷۷ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۵,۲۴۹ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۴,۶۴۲ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۷,۷۴۹ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۰,۲۹۶ ۹ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۲,۲۸۶ ۱۰ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۰,۵۳۰ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۶,۵۲۲ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۱,۸۱۱ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸,۰۳۲ ۳ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۷,۶۰۸ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۸,۵۱۱ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۷,۸۷۳ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۸,۱۲۰ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۷,۶۱۱ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۷,۹۶۴ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۸,۸۰۹ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۸,۰۳۳ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۰۰۰,۷۸۳ ۵۲ %
ZZZ
ZZZ
۳,۹۱۳,۲۳۸ ۲۵ %
USA
USA
۱,۰۹۷,۲۱۳ ۷ %
EU
EU
۶۸۳,۴۵۱ ۴ %
DEU
DEU
۲۹۳,۰۱۶ ۲ %
CHN
CHN
۲۳۲,۷۵۱ ۲ %
UKR
UKR
۲۰۱,۷۲۱ ۱ %
RUS
RUS
۱۷۸,۴۱۱ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
FRA
FRA
۱۴۱,۰۸۷ ۱ %
JPN
JPN
۱۴۰,۹۰۱ ۱ %
ROM
ROM
۱۰۷,۰۲۳ ۱ %
GBR
GBR
۱۰۵,۳۷۷ ۱ %
NOR
NOR
۴۵,۷۲۲ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۱۷ ۰ %
CAN
CAN
۲۲,۸۰۰ ۰ %
KOR
KOR
۱۹,۷۵۳ ۰ %
NLD
NLD
۱۵,۷۱۰ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۴۱۵ ۰ %
POL
POL
۱۳,۲۰۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۲۲,۹۲۷ ۲۶ %
Chrome
Chrome
۱۹,۸۴۶ ۲۲ %
Other
Other
۱۱,۲۸۶ ۱۳ %
Mozilla
Mozilla
۷,۷۱۱ ۹ %
IE 8.0
IE 8.0
۶,۵۱۰ ۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۵,۰۴۸ ۶ %
IE 6.0
IE 6.0
۴,۱۴۶ ۵ %
Opera
Opera
۳,۲۴۵ ۴ %
IE 7.0
IE 7.0
۲,۹۶۱ ۳ %
Safari
Safari
۲,۸۵۱ ۳ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۳۶۸ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۳۰۵ ۱ %
Edge
Edge
۶۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۳۱,۲۴۹ ۳۶ %
Other ۲۰,۴۶۱ ۲۳ %
XP ۲۰,۳۰۳ ۲۳ %
Windows 2003 ۵,۲۲۱ ۶ %
Linux ۴,۲۴۰ ۵ %
iOS ۱,۶۶۳ ۲ %
Vista ۱,۵۹۰ ۲ %
Windows 8 ۱,۴۹۰ ۲ %
Windows 10 ۷۱۲ ۱ %
Android ۶۲۶ ۱ %
FreeBSD ۵ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
تالاسمی ۱,۵۳۶
هموفیلی ۹۸۱
بیماری هموفیلی ۷۲۶
معاونت درمان کرمانشاه ۵۳۹
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴۵۴
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۴۰
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۰۳
معاونت درمان علوم پزشکی کرمانشاه ۱۲۱
معاونت درمان استان کرمانشاه ۱۱۳
بیماری تالاسمی ۸۹
سایت معاونت درمان کرمانشاه ۸۶
بیمه تکمیلی ۶۸
نارسایی مزمن کلیه ۶۵
بیماران هموفیلی ۶۴
معاونت درمان ۵۷
بیمه تکمیل درمان ۵۳
اعتباربخشی بیمارستان ها ۵۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه معاونت درمان ۵۱
نارسایی مزمن کلیوی ۴۹
معاونت درمان دانشگاه کرمانشاه ۴۶
ضریب k ۴۲
تعرفه ۴۰
اعتبار بخشی ۳۲
ishiftplus ۳۱
http://vc-trethment.kums.ac.ir ۳۰
اداره سلامت روان ۲۹
سایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۸
hse.health.gov.ir ۲۸
تعرفه دندانپزشکی ۲۷
بیماری نارسایی مزمن کلیه ۲۶
تالاسمی در کودکان ۲۶
آزمایشگاه رفرانس کرمانشاه ۲۴
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۴
علوم پزشکی کرمانشاه ۲۳
آزمایشگاه رفرانس ۲۲
ازمایشگاه رفرانس ۲۰
mmt ۲۰
www.hse.health.gov.ir ۲۰
بیماری مزمن کلیوی ۱۸
بهمن روشنی ۱۷
www.kums.ac.ir ۱۶
تلاسمی ۱۶
تب کریمه ۱۶
تعریف تالاسمی ۱۵
بیمار هموفیلی ۱۵
بیمه مکمل ۱۵
بیماری مزمن کلیه ۱۴
معاونت امور درمان کرمانشاه ۱۴
بیماری همو فیلی ۱۴
تشخیص تالاسمی ۱۴