قائم مقام معاونت امور درمان و مدیریت امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی

 دکتر عبدالرحمن پرنا               

متخصص طب اورژانس

 

سوابق اجرایی

dr.parna

متولد 1351

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران سال1380

معاون بهداشت  شبکه بهداشت و درمان شهرستان قصر شیرین از سال 80 تا 84

مدیر شبکه بهداشت و درمان اسلام آباد غرب از سال 1384 تا 1387

مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمانشاه از سال 1387 تا 1393

تحصیل در رشته تخصصی طب اورژانس از سال 1393 تا 1396

فارغ التحصیل رشته طب اورژانس سال 1396 از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

سوابق آموزشی و پژوهشی