معرفی و شرح وظایف

مسئول واحد: شهلا صفری

 

سوابق تدریس

فوق لیسانس آمار حیاتی- فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10 سال سابقه تدریس در دانشگاههای علوم پزشکی،  پیام نور و علمی کاربردی

تدریس در تعدادی از کارگاههای آموزشی برگزار شده توسط معاونت های درمان و بهداشتی

فعالیت هاى پژوهشى

 

1-     مشاورآماری مجله علمی پژوهشی بهبود.

2-     مشاور آماری طرحهای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.

3-     کارشناس آمار مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت

4-     عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات دیابت

واحد تحقیق و توسعه

اهداف شورای پژوهش در نظام سلامت:

 

1-    هدفمند نمودن پژوهش های حیطه HSR

2-    افزایش کمی و کیفی پژوهش نظام سلامت

3-    ارتقا کیفیت تحقیقات در نظام سلامت

4-    بسترسازی برای کاربرد نتایج پژوهش های حیطه HSR

5-    استفاده بهینه از نتایج به دست آمده پژوهش های حیطه HSR

شرح وظایف و محدوده اختیارات شورای پژوهش در نظام سلامت:

1-     تعیین اولویتهای تحقیقاتی

2-     بررسی و تصویب طرح های ارائه شده با توجه به اولویتهای تحقیقاتی

3-     اطلاع رسانی مکتوب اولویتهای تحقیقاتی به کلیه ذینفعان معاونت امور درمان و مراکز تابعه

4-     برنامه ریزی، انجام هماهنگی در اجرای پروژه های سفارش شده به معاونت امور درمان

5-     بررسی و تصویب پایان نامه های دانشجویی و انجام هماهنگی های مربوطه جهت در اختیار قرار دادن فیلد تحقیقاتی یا ارائه داده های موجود در سیستم درمانی

6-     پیگیری جهت دریافت گزارش طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های انجام شده در حوزه معاونت امور درمانی

7-     برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز پرسنل معاونت امور درمان و مراکز تابعه

تماس با ما

آدرس: بلوار شهید بهشتی - ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - طبقه دوم اتاق 140

تلفن: 38377038-083