سرپرست واحد

جمعه زاده علی جمعه زاده

رشته تحصیلی :

  1. کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  2. کارشناس حقوق 

پست سازمانی: کارشناس ارزشیابی موسسات درمانی

رتبه سازمانی: کارشناس خبره

سابقه فعالیت:  20 سال 

سوابق اجرایی

سوابق اجرایی:

1-دبیر کمیسیون ماده 11 دانشگاه

2-کارشناس ارزشیابی موسسات درمانی

3-کارشناس مسوول تصادفات دانشگاه

4-کارشناس مسوول رسیدگی به شکایات معاونت درمان

5-کارشناس مسوول تعرفه و بیمه گری (اقتصاد سلامت) معاونت درمان

6-کارشناس مسوول دبیرخانه مراکز هیات امنایی دانشگاه

7-کارشناس مسوول توریسم درمانی دانشگاه

8-کارشناس مسوول قراردادهای درمانی معاونت درمان با بیمه ها و...

9-عضو تیم بازرسی حوزه معاونت درمان

10-عضو ستاد ارتقاء خدمات  اورژانس های بیمارستانی معاونت درمان

11-عضو کمیته راهبردی کنترل آنفولانزا  در بخش درمان

12-عضو کمیته ساماندهی بیمه روستایی معاونت درمان

13-عضو کانون اعتبار بخشی بیمارستانها

-رسیدگی به شکایات واصله

2-پاسخگویی به سوالات و ابهامات مراجعین و مراکز تشخیصی درمانی در خصوص تعرفه های خدمات تشخیصی- درمانی و دستورالعملها و قوانین مربوطه

3-بررسی و تعدیل و ابلاغ تعرفه های بخش خصوصی

4- نظارت بر تعرفه های بخش دولتی و خصوصی

5-رسیدگی به امور درمان بیماران بی بضاعت و نیازمند و مساعدت در هزینه های درمانی

سوابق آموزشی وپژوهشی

تماس با واحد

شماره تلفن :   8369201-0831

آدرس پست الکترونیک:               ali_jom@kums.ac.ir