اخبار

با تبریک زادروز تولد حضرت زینب کبری (س) و فرارسیدن روز پرستار اسامی منتخبین پرستاری دانشگاه و استان کرمانشاه شامل منتخبین کشوری ،استانی ،فوریت های پزشکی .پیشکسوت .مراکز غیر دانشگاهی .معاونت ها.نظام پرستاری .منتخبین مسابقه اربعین حسینی و مسابقه علمی دانشگاه در فهرست زیر ارسال می گردد.از مساعدت ریاست محترم دانشگاه و معاون محترم درمان و امور مالی دانشگاه نهایت تشکر به عمل می آید.از روز یکشنبه آینده مورخ ۱۳ آذر با هماهنگی مدیریت پرستاری نماینده مراکز جهت دریافت کارت های هدیه به معاونت درمان مراجعه نمایند.

اطلاعات روزانه و دریافت مکاتبات

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 اینترنت اینترنت

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

راهنمای سامانه سابنا نهاییراهنمای سامانه سابنا نهایی

 

احیا پیشرفته کودکان احیا پیشرفته کودکان

 

فرم وضعیت مراکز درمانی فرم وضعیت مراکز درمانی
ضوابط بخش تغذیه بیمارستان های کشور ضوابط بخش تغذیه بیمارستان های کشور
کتابچه راهنمای کشوری مراقبت های مامایی ویرایش دوم کتابچه راهنمای کشوری مراقبت های مامایی ویرایش دوم
مستندات اعتبار بخشی 1395 مستندات اعتبار بخشی 1395

 

تعرفه سال 1395 تعرفه سال 1395

 

ویرایش سوم سنجه های اعتبار بخشی سال 1395 ویرایش سوم سنجه های اعتبار بخشی سال 1395
دستورالعمل مسمومیت با سرب دستورالعمل مسمومیت با سرب
آموزش سامانه جامع مدیریت هوشمند پرستاری آموزش سامانه جامع مدیریت هوشمند پرستاری
دستورالعمل  نحوه تمدید پروانه آزمایشگاههای تشخیص پزشکی دستورالعمل نحوه تمدید پروانه آزمایشگاههای تشخیص پزشکی
تعرفه mmt تعرفه mmt
راهنمای تکمیل و فرم جدید آماریmmt راهنمای تکمیل و فرم جدید آماریmmt
سهم عادلانه سهم عادلانه
چک لیست ارزشیابی بیمارستانهاي مجری دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد چک لیست ارزشیابی بیمارستانهای مجری دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد
نرم افزار مامایی نگارش ابان 1394 نرم افزار مامایی نگارش ابان 1394
اصلاحیه دستورالعمل تریاژ بیمارستانی اصلاحیه دستورالعمل تریاژ بیمارستانی
فرم های یکسان سازی بلوک زایمان فرم های یکسان سازی بلوک زایمان
راهنمای تعیین رنگ فرمهای بلوک زایمان در راستای یکسان سازی فرمهای رائه شده جهت چاپ راهنمای تعیین رنگ فرمهای بلوک زایمان در راستای یکسان سازی فرمهای رائه شده جهت چاپ

  

فرم اکسل تحول نظام سلامت مربوط به آزمایشگاه فرم اکسل تحول نظام سلامت مربوط به آزمایشگاه
مستندات لازم جهت شرکت در جشنواره ملی تقدیر از مجریان برتر برنامه ارتقاء کیفیت هتلینگ دربیمارستانهای دانشگاه مستندات لازم جهت شرکت در جشنواره ملی تقدیر از مجریان برتر برنامه ارتقاء کیفیت هتلینگ دربیمارستانهای دانشگاه
گواهی درخواست مرخصی پزشکان MMT گواهی درخواست مرخصی پزشکان MMT

 

فرم تریاژ فرم تریاژ

 

دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری و سرپایی بخش دوم دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری و سرپایی بخش دوم

 

دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری و سرپایی بخش اول دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری و سرپایی بخش اول
الزامات بهسازی ارتقا خدمات هتلینگ بیمارستان ها الزامات بهسازی ارتقا خدمات هتلینگ بیمارستان ها
فرم+گزارش+خودکشی فرم+گزارش+خودکشی
فرم احیا فرم احیا
ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی(کامل) ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی(کامل)
سنجه های جدید اعتبار بخشی  در سال 1394 سنجه های جدید اعتبار بخشی در سال 1394
آدرس سامانه های نظام مراقبت آدرس سامانه های نظام مراقبت
داشبورد مدیریتی قاصدک داشبورد مدیریتی قاصدک
فرم های عملکرد واحد نظارت بر درمان فرم های عملکرد واحد نظارت بر درمان
گزارش رسیدگی به اسناد یارانه سلامت ویرایش جدید گزارش رسیدگی به اسناد یارانه سلامت ویرایش جدید
نسخه دوم تعرفه  های نسبی سلامت نسخه دوم تعرفه های نسبی سلامت
دستورالعمل بسته خدمتی بیماران خاص و صعب العلاج دستورالعمل بسته خدمتی بیماران خاص و صعب العلاج
قاصدک قاصدک
پرداخت مبتنی بر عملکرد قسمت 1 پرداخت مبتنی بر عملکرد قسمت 1
فرم های تغذیه جدید فرم های تغذیه جدید
هتلینگ فاز 3 هتلینگ فاز 3
pdfدستورالعمل اجرایی اعتبار بخشی pdfدستورالعمل اجرایی اعتبار بخشی
اصلاحیه پروتکل درمان متادون اصلاحیه پروتکل درمان متادون
دستورالعمل رسیدگی به اسناد تحول سلامت دستورالعمل رسیدگی به اسناد تحول سلامت
الزامات قانونی اعتبار بخشی بیمارستان الزامات قانونی اعتبار بخشی بیمارستان
راهنمای ایبولا راهنمای ایبولا
آخرین نگارش نرم افزار مادران باردار پرخطر آخرین نگارش نرم افزار مادران باردار پرخطر
درخصوص سهم ونحوه پرداخت به پرداخت به پزشکان درخصوص سهم ونحوه پرداخت به پرداخت به پزشکان

 

پرداخت کارانه سه ماهه پاییز پزشکان و کارکنان غیر پزشک پرداخت کارانه سه ماهه پاییز پزشکان و کارکنان غیر پزشک
آخرین نسخه نرم افزار مدیریت آزمایشگاه های استان24-9-93 آخرین نسخه نرم افزار مدیریت آزمایشگاه های استان24-9-93
راهنمای مراقبت از بیماری ایبولا راهنمای مراقبت از بیماری ایبولا
فرم خام کارانه فرم خام کارانه
فایل اکسل مدیریت پرستاری فایل اکسل مدیریت پرستاری
برنامه بهبود کیفیت به روش FOCUS PDCA برنامه بهبود کیفیت به روش FOCUS PDCA
فایل اکسل سنجه های جدید اعتبار بخشی ملی بیمارستانها در سال 1393 فایل اکسل سنجه های جدید اعتبار بخشی ملی بیمارستانها در سال 1393
تعرفه گلوبال اعمال شایع جراحی کتاب ارزش نسبی خدمات سال 1393 تعرفه گلوبال اعمال شایع جراحی کتاب ارزش نسبی خدمات سال 1393
فرم جلسه گروه درمانی فرم جلسه گروه درمانی

ارزشهای نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت
شاخص های بخش اورژانس بیمارستانی شاخص های بخش اورژانس بیمارستانی
فرآیند صدور پروانه فرآیند صدور پروانه
آئین نامه صلاحیت ماما آئین نامه صلاحیت ماما
ازمایشهای قابل انجام در آزمایشگاه رفرانس (مرکزی) ازمایشهای قابل انجام در آزمایشگاه رفرانس (مرکزی)
تکمیل اطلاعات پرتال ماندگاری تکمیل اطلاعات پرتال ماندگاری
نرم افزار ثبت اطلاعات پزشکان نسخه 1.00 نرم افزار ثبت اطلاعات پزشکان نسخه 1.00

 لینک گایدلاینها