تعداد بازدیدکنندگان

۹ نفر
۳۶,۸۵۹,۳۰۶ نفر
۲۳,۹۲۴ نفر
۴۹,۰۲۱ نفر
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۵۷۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

3.229.117.191
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۳/۰۸ ۳۶۴   کاربر ۴۹۷   صفحه
۰۳/۰۷ ۴۱۰   کاربر ۵۳۵   صفحه
۰۳/۰۶ ۵۹۲   کاربر ۷۰۹   صفحه
۰۳/۰۵ ۴۰۶   کاربر ۵۷۴   صفحه
۰۳/۰۴ ۳۲۰   کاربر ۵۱۲   صفحه
۰۳/۰۳ ۲۶۹   کاربر ۴۰۸   صفحه
۰۳/۰۲ ۲۵۱   کاربر ۳۶۳   صفحه
۰۳/۰۱ ۳۹۸   کاربر ۵۶۱   صفحه
۰۲/۳۱ ۶۲۸   کاربر ۷۵۱   صفحه
۰۲/۳۰ ۳۰۵   کاربر ۴۶۳   صفحه
۰۲/۲۹ ۴۴۸   کاربر ۶۰۱   صفحه
۰۲/۲۸ ۴۲۳   کاربر ۴۸۶   صفحه
۰۲/۲۷ ۵۲۱   کاربر ۵۹۲   صفحه
۰۲/۲۶ ۳۴۲   کاربر ۴۸۰   صفحه
۰۲/۲۵ ۶۲۵   کاربر ۷۷۸   صفحه
۰۲/۲۴ ۱,۱۲۲   کاربر ۱,۲۸۱   صفحه
۰۲/۲۳ ۴۴۷   کاربر ۵۸۲   صفحه
۰۲/۲۲ ۵۹۹   کاربر ۷۷۶   صفحه
۰۲/۲۱ ۸۸۸   کاربر ۹۴۲   صفحه
۰۲/۲۰ ۵۹۹   کاربر ۶۴۷   صفحه
۰۲/۱۹ ۷۳۳   کاربر ۹۴۷   صفحه
۰۲/۱۸ ۷۷۳   کاربر ۸۸۴   صفحه
۰۲/۱۷ ۸۲۴   کاربر ۹۹۳   صفحه
۰۲/۱۶ ۴۴۷   کاربر ۶۱۱   صفحه
۰۲/۱۵ ۲۶۶   کاربر ۴۳۸   صفحه
۰۲/۱۴ ۳۲۹   کاربر ۴۰۰   صفحه
۰۲/۱۳ ۵۰۴   کاربر ۵۶۵   صفحه
۰۲/۱۲ ۷۰۲   کاربر ۸۷۱   صفحه
۰۲/۱۱ ۷۶۹   کاربر ۹۴۵   صفحه
۰۲/۱۰ ۸۶۱   کاربر ۱,۰۲۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۵,۲۶۹ ۵ %

ساعت ۱ تا ۲
۴۱,۱۶۹ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۶,۰۴۶ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۶,۴۹۱ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۱,۹۲۸ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۲,۴۵۷ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۲,۵۲۶ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۷,۸۳۶ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۵,۴۴۵ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵۲,۳۹۴ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۶۳,۵۱۷ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶۷,۵۱۵ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۶۷,۳۲۴ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۶۴,۳۲۸ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵۷,۶۰۸ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵۳,۰۶۲ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵۱,۴۳۸ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵۰,۸۲۵ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵۱,۷۶۰ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۵۲,۷۰۶ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۵۳,۵۶۴ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۵۸,۱۰۱ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۵۹,۸۴۷ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۶۰,۲۸۲ ۶ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۱,۹۱۸,۹۱۸ ۳۳ %
SWE
SWE
۶,۹۸۷,۳۷۷ ۱۹ %
USA
USA
۵,۰۴۶,۶۴۹ ۱۴ %
ZZZ
نامشخص
۲,۸۹۲,۰۴۴ ۸ %
DEU
DEU
۲,۰۷۳,۸۵۹ ۶ %
ROM
ROM
۲,۰۶۴,۸۴۷ ۶ %
POL
POL
۱,۷۵۸,۶۱۹ ۵ %
CHN
CHN
۸۰۲,۵۹۴ ۲ %
CAN
CAN
۷۸۲,۵۴۵ ۲ %
RUS
RUS
۳۸۸,۰۶۷ ۱ %
GBR
GBR
۳۶۵,۵۴۲ ۱ %
JPN
JPN
۳۵۹,۰۳۹ ۱ %
DNK
DNK
۱۹۵,۶۲۴ ۱ %
UKR
UKR
۱۱۰,۰۰۰ ۰ %
FRA
FRA
۹۸,۳۱۷ ۰ %
NLD
NLD
۹۶,۶۹۹ ۰ %
TUR
TUR
۹۳,۸۲۵ ۰ %
AUS
AUS
۹۳,۲۵۴ ۰ %
ESP
ESP
۶۴,۹۶۷ ۰ %
SEN
SEN
۵۶,۹۸۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۶۸۴,۰۶۲ ۷۷ %
Firefox
Firefox
۱۱۵,۲۶۴ ۱۳ %
Safari
Safari
۶۶,۱۶۳ ۷ %
Other
Other
۱۱,۴۴۴ ۱ %
Mozilla
Mozilla
۴,۹۴۰ ۱ %
Opera
Opera
۳,۳۴۵ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۲,۰۰۳ ۰ %
Edge
Edge
۱,۳۰۶ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۹۶۹ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۴۶۶ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۷۳ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۷۷ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۰۳ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۶۲۴,۸۴۸ ۷۸ %
iOS ۶۴,۷۰۸ ۸ %
Windows 10 ۳۷,۷۰۶ ۵ %
Windows 7 ۳۲,۰۳۲ ۴ %
Other ۱۲,۳۴۵ ۲ %
Windows 8 ۱۰,۸۶۳ ۱ %
Android ۷,۰۰۴ ۱ %
Vista ۴,۱۸۰ ۱ %
XP ۲,۲۵۹ ۰ %
Windows 2003 ۳۱۱ ۰ %
FreeBSD ۳ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
https://vc-trethment.kums.ac.ir/fa/treatmentaffairsmanagement/specialdiseasesunit/beimarihaytahtposhesh/talasemi ۸۶۳
تالاسمی ۷۶۳
https://vc-trethment.kums.ac.ir/fa/treatmentaffairsmanagement/specialdiseasesunit/beimarihaytahtposhesh/hemophilia ۳۷۹
تالاسمی مینور ۳۷۶
هموفیلی ۳۶۷
بیماری هموفیلی ۲۸۷
بیماری تالاسمی ۲۸۳
kums.ac.ir ۱۴۶
{q} ۱۰۷
ظاهر افراد تالاسمی مینور ۹۴
معاونت درمان کرمانشاه ۹۲
تالاسمی چیست ۷۹
تالاسمی ماژور ۶۱
هموفیلی چیست ۶۱
تعرفه ۵۷
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴۶
بیماری تالاسمی چیست ۳۲
https://vc-trethment.kums.ac.ir/ ۳۲
https://vc-trethment.kums.ac.ir/fa/treatmentaffairsmanagement/specialdiseasesunit/coveredpatients/hemophilia ۳۲
معاونت درمان ۳۰
بیماران هموفیلی ۲۸
کم خونی مینور ۲۷
بیماری هموفیلی چیست ۲۵
مددکاری ۲۴
https://vc-trethment.kums.ac.ir/fa/treatmentaffairsmanagement/specialdiseasesunit/coveredpatients/thalassemia ۲۲
hse.health.gov.ir ۱۸
f ۱۸
مینور ۱۷
هموفیل ۱۷
mmt ۱۶
اقتصاد درمان ۱۶
پرنا ۱۶
بیماری تالاسمی مینور ۱۶
بیماری هموفیل ۱۶
علائم تالاسمی مینور ۱۵
هموفیلی چه بیماری است ۱۵
کرونا ۱۵
واحد صدور مجوز معاونت درمان کرمانشاه ۱۵
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۴
عوارض تالاسمی مینور ۱۴
دکتر بهمن روشنی ۱۴
علت بیماری هموفیلی ۱۳
0 ۱۳
تالاسمی مینور چیست ۱۳
صدور پروانه ها ۱۳
تالاسمی خون ۱۲
آدرس معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۲
شماره تلفن ۱۲
اخبار ۱۲
https://vc-trethment.kums.ac.ir/fa/cot/controlunitofexpectconfined/note ۱۲