تعداد بازدیدکنندگان

۸ نفر
۲۳,۶۳۴,۷۴۵ نفر
۱۱,۰۷۳ نفر
۲۱,۶۳۱ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

3.239.112.140
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۹/۱۶ ۲۷۱   کاربر ۳۷۴   صفحه
۰۹/۱۵ ۴۸۶   کاربر ۵۷۲   صفحه
۰۹/۱۴ ۵۴۹   کاربر ۶۶۱   صفحه
۰۹/۱۳ ۵۴۴   کاربر ۶۷۳   صفحه
۰۹/۱۲ ۶۲۰   کاربر ۷۵۳   صفحه
۰۹/۱۱ ۴۶۲   کاربر ۵۱۷   صفحه
۰۹/۱۰ ۷۹۳   کاربر ۸۹۶   صفحه
۰۹/۰۹ ۹۳۵   کاربر ۱,۰۳۹   صفحه
۰۹/۰۸ ۹۷۱   کاربر ۱,۱۲۸   صفحه
۰۹/۰۷ ۱,۱۰۱   کاربر ۱,۳۰۴   صفحه
۰۹/۰۶ ۱,۱۸۳   کاربر ۱,۳۶۹   صفحه
۰۹/۰۵ ۱,۰۸۱   کاربر ۱,۲۲۷   صفحه
۰۹/۰۴ ۱,۲۳۶   کاربر ۱,۳۱۲   صفحه
۰۹/۰۳ ۸۰۴   کاربر ۸۷۸   صفحه
۰۹/۰۲ ۹۲۵   کاربر ۱,۰۱۹   صفحه
۰۹/۰۱ ۹۳۳   کاربر ۱,۰۶۳   صفحه
۰۸/۳۰ ۸۸۰   کاربر ۹۸۵   صفحه
۰۸/۲۹ ۱,۰۹۵   کاربر ۱,۲۴۰   صفحه
۰۸/۲۸ ۹۵۶   کاربر ۱,۰۷۹   صفحه
۰۸/۲۷ ۶۴۴   کاربر ۷۱۷   صفحه
۰۸/۲۶ ۸۳۵   کاربر ۹۲۰   صفحه
۰۸/۲۵ ۱,۰۵۱   کاربر ۱,۲۲۳   صفحه
۰۸/۲۴ ۹۶۳   کاربر ۱,۰۸۴   صفحه
۰۸/۲۳ ۹۶۱   کاربر ۱,۱۶۵   صفحه
۰۸/۲۲ ۱,۰۱۱   کاربر ۱,۲۰۵   صفحه
۰۸/۲۱ ۹۱۰   کاربر ۱,۰۸۳   صفحه
۰۸/۲۰ ۷۶۵   کاربر ۸۵۴   صفحه
۰۸/۱۹ ۸۵۶   کاربر ۹۷۸   صفحه
۰۸/۱۸ ۱,۰۷۳   کاربر ۱,۱۹۲   صفحه
۰۸/۱۷ ۱,۰۵۷   کاربر ۱,۲۰۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۷,۵۶۸ ۵ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۸,۸۱۰ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۸,۳۵۶ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۱,۹۳۳ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۸,۶۱۹ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۸,۰۸۰ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۸,۷۰۹ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۲,۲۳۷ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۳,۹۳۷ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۵,۲۳۳ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۱,۹۴۷ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۶,۰۲۱ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۶,۱۱۲ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۳,۷۳۷ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۹,۸۵۲ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۷,۰۴۸ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۶,۰۲۲ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۵,۰۹۱ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۵,۰۴۲ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۵,۶۷۹ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳۵,۹۱۴ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳۸,۴۵۱ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۰,۷۸۰ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴۱,۱۲۷ ۶ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۷,۶۳۲,۱۱۱ ۳۳ %
SWE
SWE
۶,۹۷۲,۳۳۴ ۳۰ %
USA
USA
۱,۹۸۹,۸۲۴ ۹ %
ZZZ
نامشخص
۱,۹۶۲,۰۲۹ ۸ %
ROM
ROM
۱,۴۷۹,۸۳۷ ۶ %
DEU
DEU
۱,۱۷۷,۱۱۵ ۵ %
JPN
JPN
۳۳۹,۲۲۰ ۱ %
POL
POL
۲۸۴,۹۶۸ ۱ %
CHN
CHN
۲۷۶,۳۸۴ ۱ %
GBR
GBR
۲۷۱,۵۴۶ ۱ %
RUS
RUS
۲۵۰,۸۷۷ ۱ %
DNK
DNK
۱۱۷,۹۱۶ ۱ %
TUR
TUR
۸۱,۵۹۷ ۰ %
UKR
UKR
۸۰,۴۱۵ ۰ %
FRA
FRA
۷۲,۱۸۴ ۰ %
CAN
CAN
۵۹,۸۲۶ ۰ %
AUS
AUS
۵۷,۷۸۱ ۰ %
SEN
SEN
۵۶,۹۲۴ ۰ %
NLD
NLD
۴۳,۵۸۹ ۰ %
ESP
ESP
۴۰,۳۵۰ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۴۳۴,۲۷۳ ۷۱ %
Firefox
Firefox
۱۱۰,۷۳۱ ۱۸ %
Safari
Safari
۵۰,۱۶۵ ۸ %
Mozilla
Mozilla
۴,۷۵۶ ۱ %
Other
Other
۳,۹۱۴ ۱ %
Opera
Opera
۲,۳۳۸ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۱,۹۹۶ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۹۴۲ ۰ %
Edge
Edge
۶۶۴ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۴۶۶ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۶۰ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۷۴ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۹۳ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۴۰۲,۸۳۳ ۷۸ %
iOS ۴۹,۴۸۹ ۱۰ %
Windows 7 ۲۵,۷۷۴ ۵ %
Windows 10 ۲۳,۰۴۷ ۴ %
Android ۵,۸۴۱ ۱ %
Other ۴,۶۹۱ ۱ %
Windows 8 ۴,۳۷۳ ۱ %
XP ۱,۶۷۵ ۰ %
Vista ۱,۱۳۹ ۰ %
Windows 2003 ۳۰۹ ۰ %
FreeBSD ۲ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
تالاسمی ۷۴۲
تالاسمی مینور ۳۶۴
هموفیلی ۳۵۹
بیماری هموفیلی ۲۸۳
بیماری تالاسمی ۲۸۰
https://vc-trethment.kums.ac.ir/fa/treatmentaffairsmanagement/specialdiseasesunit/beimarihaytahtposhesh/talasemi ۲۲۶
kums.ac.ir ۱۴۶
https://vc-trethment.kums.ac.ir/fa/treatmentaffairsmanagement/specialdiseasesunit/beimarihaytahtposhesh/hemophilia ۱۱۳
{q} ۱۰۷
ظاهر افراد تالاسمی مینور ۹۴
معاونت درمان کرمانشاه ۹۱
تالاسمی چیست ۷۱
هموفیلی چیست ۶۰
تالاسمی ماژور ۵۹
تعرفه ۴۹
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴۶
بیماری تالاسمی چیست ۳۱
معاونت درمان ۲۹
بیماران هموفیلی ۲۷
کم خونی مینور ۲۵
بیماری هموفیلی چیست ۲۵
مددکاری ۲۴
hse.health.gov.ir ۱۸
هموفیل ۱۷
mmt ۱۶
اقتصاد درمان ۱۶
پرنا ۱۶
بیماری تالاسمی مینور ۱۶
مینور ۱۶
بیماری هموفیل ۱۶
علائم تالاسمی مینور ۱۵
هموفیلی چه بیماری است ۱۵
کرونا ۱۵
واحد صدور مجوز معاونت درمان کرمانشاه ۱۵
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۴
عوارض تالاسمی مینور ۱۴
دکتر بهمن روشنی ۱۴
علت بیماری هموفیلی ۱۳
f ۱۳
0 ۱۳
صدور پروانه ها ۱۳
تالاسمی خون ۱۲
شماره تلفن ۱۲
اخبار ۱۲
بیماری مینور ۱۱
آدرس معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۱
hse.helth.gov.ir ۱۰
بیماری تالسمی ۱۰
احیا ۱۰
دستورالعمل پاتولوژی ۱۰