تعداد بازدیدکنندگان

۱ نفر
۵,۵۴۸,۰۳۹ نفر
۱,۷۷۸ نفر
۱۳,۹۸۷ نفر
۲۵ اسفند ۱۳۹۸
۱۶,۰۹۷ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۰۸ ۱۴   کاربر ۱۶   صفحه
۰۷/۰۷ ۱۲۴   کاربر ۱۸۹   صفحه
۰۷/۰۶ ۹۶   کاربر ۱۷۸   صفحه
۰۷/۰۵ ۱۲۳   کاربر ۱۹۳   صفحه
۰۷/۰۴ ۷۰   کاربر ۱۰۱   صفحه
۰۷/۰۳ ۹۲   کاربر ۱۴۶   صفحه
۰۷/۰۲ ۱۲۵   کاربر ۲۲۶   صفحه
۰۷/۰۱ ۱۳۰   کاربر ۲۴۸   صفحه
۰۶/۳۱ ۱۳۳   کاربر ۲۰۱   صفحه
۰۶/۳۰ ۲۱۹   کاربر ۳۳۵   صفحه
۰۶/۲۹ ۳۷۱   کاربر ۴۲۴   صفحه
۰۶/۲۸ ۸۲   کاربر ۹۹   صفحه
۰۶/۲۷ ۹۷   کاربر ۱۲۴   صفحه
۰۶/۲۶ ۱۰۸   کاربر ۲۰۱   صفحه
۰۶/۲۵ ۱۲۰   کاربر ۲۲۹   صفحه
۰۶/۲۴ ۱۰۵   کاربر ۲۱۷   صفحه
۰۶/۲۳ ۱۲۰   کاربر ۲۲۰   صفحه
۰۶/۲۲ ۱۰۹   کاربر ۱۹۴   صفحه
۰۶/۲۱ ۵۵   کاربر ۸۱   صفحه
۰۶/۲۰ ۸۷   کاربر ۱۲۴   صفحه
۰۶/۱۹ ۱۳۱   کاربر ۱۸۹   صفحه
۰۶/۱۸ ۱۲۸   کاربر ۱۹۷   صفحه
۰۶/۱۷ ۱۹۶   کاربر ۲۷۳   صفحه
۰۶/۱۶ ۱۱۸   کاربر ۲۱۵   صفحه
۰۶/۱۵ ۱۴۰   کاربر ۲۲۴   صفحه
۰۶/۱۴ ۸۲   کاربر ۱۱۵   صفحه
۰۶/۱۳ ۱۰۶   کاربر ۱۵۱   صفحه
۰۶/۱۲ ۱۰۶   کاربر ۱۸۷   صفحه
۰۶/۱۱ ۱۰۵   کاربر ۲۳۱   صفحه
۰۶/۱۰ ۱۰۴   کاربر ۲۴۹   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵,۴۷۹ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۳,۸۹۶ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۲,۶۹۴ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۵۶۷ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱,۰۵۵ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱,۰۸۵ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۹۳۰ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۲,۰۰۶ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۵,۹۹۵ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۸,۲۹۰ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۹,۵۹۳ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۰,۶۱۳ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۹,۸۸۲ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۸,۸۷۰ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۷,۴۹۱ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۶,۶۳۹ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵,۸۸۰ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۶,۱۲۲ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵,۸۰۳ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۵,۷۲۵ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۵,۹۲۶ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۶,۶۸۷ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۷,۲۱۱ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۷,۱۴۰ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲,۱۲۵,۰۳۲ ۳۹ %
ZZZ
ZZZ
۸۹۶,۷۲۶ ۱۷ %
USA
USA
۷۶۴,۲۷۸ ۱۴ %
DEU
DEU
۴۴۶,۵۸۲ ۸ %
ROM
ROM
۳۸۲,۴۵۴ ۷ %
CHN
CHN
۱۶۱,۰۳۶ ۳ %
GBR
GBR
۱۱۰,۴۴۷ ۲ %
RUS
RUS
۱۰۸,۶۴۱ ۲ %
JPN
JPN
۱۰۵,۶۸۵ ۲ %
FRA
FRA
۵۷,۶۶۸ ۱ %
DNK
DNK
۳۸,۱۰۱ ۱ %
UKR
UKR
۳۶,۸۱۳ ۱ %
CAN
CAN
۳۲,۸۸۱ ۱ %
TUR
TUR
۲۷,۷۹۶ ۱ %
NLD
NLD
۱۹,۲۲۱ ۰ %
SEN
SEN
۱۸,۳۶۱ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۶۰۷ ۰ %
AUS
AUS
۱۲,۶۳۳ ۰ %
SWE
SWE
۱۱,۳۵۷ ۰ %
KOR
KOR
۱۰,۲۹۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۶۳,۸۹۱ ۷۳ %
Firefox
Firefox
۷,۶۶۹ ۹ %
Safari
Safari
۷,۵۷۱ ۹ %
Mozilla
Mozilla
۲,۸۳۰ ۳ %
Other
Other
۱,۶۸۱ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۱,۳۳۹ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۷۰۹ ۱ %
Opera
Opera
۳۴۷ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۷۱ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۶۳ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۲۳ ۰ %
Edge
Edge
۱۸۳ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۷۴ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۵۶,۹۳۲ ۶۶ %
Windows 7 ۱۰,۳۲۳ ۱۲ %
iOS ۷,۴۲۸ ۹ %
Windows 10 ۴,۸۸۸ ۶ %
Other ۲,۲۰۱ ۳ %
Windows 8 ۱,۴۰۵ ۲ %
Android ۱,۳۴۹ ۲ %
XP ۱,۰۵۶ ۱ %
Vista ۸۱۹ ۱ %
Windows 2003 ۲۷۹ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
تالاسمی ۳۷۵
بیماری تالاسمی ۲۰۲
تالاسمی مینور ۱۹۴
بیماری هموفیلی ۱۷۸
هموفیلی ۱۵۷
kums.ac.ir ۱۴۶
{q} ۱۰۱
ظاهر افراد تالاسمی مینور ۶۵
معاونت درمان کرمانشاه ۵۲
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۲
معاونت درمان ۲۱
بیماران هموفیلی ۱۸
hse.health.gov.ir ۱۸
اقتصاد درمان ۱۶
تعرفه ۱۶
واحد صدور مجوز معاونت درمان کرمانشاه ۱۵
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۳
شماره تلفن ۱۲
اخبار ۱۲
0 ۱۱
بیماری تالاسمی مینور ۱۱
عوارض تالاسمی مینور ۱۱
hse.helth.gov.ir ۱۰
علائم تالاسمی مینور ۱۰
دستورالعمل پاتولوژی ۱۰
اقتصاد و درمان ۹
علت بیماری هموفیلی ۹
دکتر شهرام روشنی نژاد ۹
دکتر بهمن روشنی ۹
نظام پرستاری ۹
کرونا ۹
شناسنامه ۹
سامانه صدور مجوز فعالیت پزشکان ۸
سامانه مصدومین ترافیکی ۸
کنترل کیفی ۸
سنجه بلوک زایمان ۸
f ۸
دانلود لیست مراکز درمانی و بیمارستان های کرمانشاه ۸
تالاسمی چه بیماری است ۸
طرح ۸
بیماری هموفیل ۸
مراکز mmt ۸
صدور پروانه ها ۸
بیماری تالاسمی چیست ۷
اعتبار بخشی واحد رختشویخانه ۷
هموفیل ۷
ازمایشگاه رفرانس کرمانشاه ۷
سایت بودجه ۷
هموفیلی چه بیماری است ۷
اتوماسیون غیر اداری ۷