تعداد بازدیدکنندگان

۸ نفر
۲,۷۹۴,۸۹۰ نفر
۴۰۹ نفر
۴,۱۲۰ نفر
۸ بهمن ۱۳۹۷
۷,۲۸۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۲۸ ۷   کاربر ۷   صفحه
۰۷/۲۷ ۸۹   کاربر ۱۱۸   صفحه
۰۷/۲۶ ۹۵   کاربر ۱۲۳   صفحه
۰۷/۲۵ ۱۳۰   کاربر ۱۶۹   صفحه
۰۷/۲۴ ۱۳۰   کاربر ۱۸۰   صفحه
۰۷/۲۳ ۱۰۹   کاربر ۱۶۷   صفحه
۰۷/۲۲ ۱۲۰   کاربر ۱۸۹   صفحه
۰۷/۲۱ ۱۱۱   کاربر ۱۹۸   صفحه
۰۷/۲۰ ۱۱۰   کاربر ۲۱۷   صفحه
۰۷/۱۹ ۹۹   کاربر ۱۲۴   صفحه
۰۷/۱۸ ۱۸۵   کاربر ۲۲۱   صفحه
۰۷/۱۷ ۱۱۴   کاربر ۲۲۲   صفحه
۰۷/۱۶ ۱۲۴   کاربر ۲۰۶   صفحه
۰۷/۱۵ ۱۲۴   کاربر ۱۷۳   صفحه
۰۷/۱۴ ۹۹   کاربر ۱۹۹   صفحه
۰۷/۱۳ ۱۲۶   کاربر ۲۰۷   صفحه
۰۷/۱۲ ۸۴   کاربر ۱۲۱   صفحه
۰۷/۱۱ ۹۱   کاربر ۱۴۲   صفحه
۰۷/۱۰ ۱۰۵   کاربر ۲۲۵   صفحه
۰۷/۰۹ ۱۳۲   کاربر ۱۹۶   صفحه
۰۷/۰۸ ۱۵۷   کاربر ۲۵۰   صفحه
۰۷/۰۷ ۱۰۱   کاربر ۱۵۸   صفحه
۰۷/۰۶ ۱۳۵   کاربر ۱۸۸   صفحه
۰۷/۰۵ ۸۴   کاربر ۱۱۱   صفحه
۰۷/۰۴ ۸۲   کاربر ۱۱۷   صفحه
۰۷/۰۳ ۱۱۶   کاربر ۱۸۵   صفحه
۰۷/۰۲ ۱۲۰   کاربر ۱۹۱   صفحه
۰۷/۰۱ ۱۴۱   کاربر ۱۷۲   صفحه
۰۶/۳۱ ۸۹   کاربر ۱۳۹   صفحه
۰۶/۳۰ ۱۰۶   کاربر ۱۲۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲,۹۴۱ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۲,۰۱۰ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۳۲۸ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۶۰۷ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۴۳۴ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۵۴۶ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۴۸۱ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۱۴۵ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۳,۲۰۰ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴,۵۵۰ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵,۱۲۰ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵,۹۲۱ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵,۲۹۲ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴,۹۴۱ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴,۱۳۲ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳,۳۶۷ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳,۰۲۲ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳,۱۱۲ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳,۱۰۰ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳,۱۴۲ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳,۳۰۱ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳,۷۲۶ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴,۲۶۴ ۶ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۳,۹۷۶ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۰۳۰,۸۶۰ ۳۸ %
ZZZ
ZZZ
۴۸۴,۹۸۲ ۱۸ %
USA
USA
۴۱۷,۲۰۱ ۱۵ %
DEU
DEU
۲۵۰,۷۴۵ ۹ %
ROM
ROM
۱۵۰,۰۸۰ ۶ %
RUS
RUS
۶۱,۸۱۷ ۲ %
GBR
GBR
۶۱,۰۸۱ ۲ %
CHN
CHN
۵۳,۳۰۹ ۲ %
FRA
FRA
۴۸,۳۴۵ ۲ %
JPN
JPN
۲۵,۰۲۶ ۱ %
CAN
CAN
۲۲,۴۸۰ ۱ %
DNK
DNK
۲۰,۴۳۴ ۱ %
UKR
UKR
۱۹,۳۴۵ ۱ %
MYS
MYS
۱۶,۱۰۸ ۱ %
NLD
NLD
۱۰,۸۵۸ ۰ %
SEN
SEN
۸,۶۶۳ ۰ %
ALB
ALB
۷,۳۹۳ ۰ %
AUS
AUS
۷,۳۶۵ ۰ %
CZE
CZE
۶,۹۷۴ ۰ %
BLR
BLR
۶,۶۵۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۳,۵۸۳ ۷۱ %
Firefox
Firefox
۴,۶۸۱ ۱۰ %
Safari
Safari
۳,۹۴۳ ۸ %
Mozilla
Mozilla
۱,۸۳۰ ۴ %
Other
Other
۸۳۸ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۷۳۵ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۴۹۹ ۱ %
Opera
Opera
۲۹۲ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۱۳ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۴۰ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۳۲ ۰ %
Edge
Edge
۸۹ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۵۳ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۳۰,۵۴۲ ۶۵ %
Windows 7 ۵,۹۹۳ ۱۳ %
iOS ۳,۸۸۷ ۸ %
Windows 10 ۲,۱۴۳ ۵ %
Other ۱,۳۰۵ ۳ %
Android ۸۳۱ ۲ %
XP ۸۰۶ ۲ %
Windows 8 ۶۶۶ ۱ %
Vista ۴۷۲ ۱ %
Windows 2003 ۲۷۱ ۱ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
تالاسمی ۲۴۶
تالاسمی مینور ۱۴۹
kums.ac.ir ۱۴۶
بیماری تالاسمی ۱۱۴
بیماری هموفیلی ۷۷
هموفیلی ۶۷
معاونت درمان کرمانشاه ۳۱
معاونت درمان ۲۰
ظاهر افراد تالاسمی مینور ۱۴
{q} ۱۳
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۰
اقتصاد و درمان ۹
hse.health.gov.ir ۹
دکتر شهرام روشنی نژاد ۹
نظام پرستاری ۹
سامانه صدور مجوز فعالیت پزشکان ۸
سامانه مصدومین ترافیکی ۸
سنجه بلوک زایمان ۸
دانلود لیست مراکز درمانی و بیمارستان های کرمانشاه ۸
بیماران هموفیلی ۷
اقتصاد درمان ۷
علائم تالاسمی مینور ۷
بیماری تالاسمی مینور ۷
اعتبار بخشی واحد رختشویخانه ۷
تالاسمی چه بیماری است ۷
���������� ����� �������� ۶
انجام طرح sun nurse دربیمارستانهای استان ۶
Hse.heaith.gov.ir ۶
پورتال نظارت بالینی استان کرمانشاه ۶
بیماری تلاسمی ۶
موافقت نامه اصولی ۶
بیماری تالاسمی چیست ۶
تالاسمی خون ۶
عوارض تالاسمی مینور ۶
فرم ها ۵
mmt ۵
واحد نظارت و بازرسی ۵
علت بیماری هموفیلی ۵
کمیته بحران ۵
f ۵
توریسم سلامت ۵
فرم اکسل پروژه تعیین وضعیت توزیع نیروی انسانی طرح سلامت ۵
علایم تالاسمی مینور ۵
کمیته ترویج زایمان طبیعی سالانه ۵
تماس ۴
جمعه زاده ۴
سامانه صدورز فعالیc-trethment.kums.ac.ir/en/stats3ت پزشکان ۴
آزمایش ۴
استعلام ۴
کم خونی مینور ۴