تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۲,۸۱۶,۲۹۷ نفر
۳۵۱ نفر
۶,۹۹۲ نفر
۸ بهمن ۱۳۹۷
۷,۲۸۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۸/۰۱ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۷/۳۰ ۱۱۵   کاربر ۱۸۱   صفحه
۰۷/۲۹ ۱۲۴   کاربر ۲۱۸   صفحه
۰۷/۲۸ ۱۴۰   کاربر ۲۶۵   صفحه
۰۷/۲۷ ۸۹   کاربر ۱۱۸   صفحه
۰۷/۲۶ ۹۵   کاربر ۱۲۳   صفحه
۰۷/۲۵ ۱۳۰   کاربر ۱۶۹   صفحه
۰۷/۲۴ ۱۳۰   کاربر ۱۸۰   صفحه
۰۷/۲۳ ۱۰۹   کاربر ۱۶۷   صفحه
۰۷/۲۲ ۱۲۰   کاربر ۱۸۹   صفحه
۰۷/۲۱ ۱۱۱   کاربر ۱۹۸   صفحه
۰۷/۲۰ ۱۱۰   کاربر ۲۱۷   صفحه
۰۷/۱۹ ۹۹   کاربر ۱۲۴   صفحه
۰۷/۱۸ ۱۸۵   کاربر ۲۲۱   صفحه
۰۷/۱۷ ۱۱۴   کاربر ۲۲۲   صفحه
۰۷/۱۶ ۱۲۴   کاربر ۲۰۶   صفحه
۰۷/۱۵ ۱۲۴   کاربر ۱۷۳   صفحه
۰۷/۱۴ ۹۹   کاربر ۱۹۹   صفحه
۰۷/۱۳ ۱۲۶   کاربر ۲۰۷   صفحه
۰۷/۱۲ ۸۴   کاربر ۱۲۱   صفحه
۰۷/۱۱ ۹۱   کاربر ۱۴۲   صفحه
۰۷/۱۰ ۱۰۵   کاربر ۲۲۵   صفحه
۰۷/۰۹ ۱۳۲   کاربر ۱۹۶   صفحه
۰۷/۰۸ ۱۵۷   کاربر ۲۵۰   صفحه
۰۷/۰۷ ۱۰۱   کاربر ۱۵۸   صفحه
۰۷/۰۶ ۱۳۵   کاربر ۱۸۸   صفحه
۰۷/۰۵ ۸۴   کاربر ۱۱۱   صفحه
۰۷/۰۴ ۸۲   کاربر ۱۱۷   صفحه
۰۷/۰۳ ۱۱۶   کاربر ۱۸۵   صفحه
۰۷/۰۲ ۱۲۰   کاربر ۱۹۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲,۹۵۳ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۲,۰۲۱ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۳۳۹ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۶۱۰ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۴۳۸ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۵۴۹ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۴۸۴ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۱۴۹ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۳,۲۷۳ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴,۵۹۵ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵,۱۵۹ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵,۹۹۲ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵,۳۳۶ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴,۹۷۸ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴,۱۷۵ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳,۴۰۲ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳,۰۴۵ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳,۱۳۹ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳,۱۲۳ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳,۱۶۱ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳,۳۴۰ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳,۷۵۶ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴,۲۹۴ ۶ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴,۰۰۷ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۰۳۹,۷۰۴ ۳۸ %
ZZZ
ZZZ
۴۸۹,۴۳۰ ۱۸ %
USA
USA
۴۱۹,۳۱۰ ۱۵ %
DEU
DEU
۲۵۲,۹۳۱ ۹ %
ROM
ROM
۱۵۱,۵۳۲ ۶ %
RUS
RUS
۶۲,۱۰۷ ۲ %
GBR
GBR
۶۱,۲۸۳ ۲ %
CHN
CHN
۵۳,۷۰۱ ۲ %
FRA
FRA
۴۸,۴۶۴ ۲ %
JPN
JPN
۲۵,۲۶۹ ۱ %
CAN
CAN
۲۲,۵۵۴ ۱ %
DNK
DNK
۲۰,۵۹۳ ۱ %
UKR
UKR
۱۹,۴۹۸ ۱ %
MYS
MYS
۱۶,۱۰۹ ۱ %
NLD
NLD
۱۰,۹۰۱ ۰ %
SEN
SEN
۸,۶۶۳ ۰ %
AUS
AUS
۷,۴۲۱ ۰ %
ALB
ALB
۷,۳۹۳ ۰ %
CZE
CZE
۷,۱۱۸ ۰ %
BLR
BLR
۶,۶۶۳ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۳,۸۶۹ ۷۱ %
Firefox
Firefox
۴,۷۲۰ ۱۰ %
Safari
Safari
۳,۹۷۳ ۸ %
Mozilla
Mozilla
۱,۸۴۰ ۴ %
Other
Other
۸۳۸ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۷۳۶ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۵۰۲ ۱ %
Opera
Opera
۲۹۲ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۱۳ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۴۵ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۳۲ ۰ %
Edge
Edge
۸۹ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۵۳ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۳۰,۷۷۵ ۶۵ %
Windows 7 ۶,۰۴۵ ۱۳ %
iOS ۳,۹۱۷ ۸ %
Windows 10 ۲,۱۶۴ ۵ %
Other ۱,۳۰۵ ۳ %
Android ۸۳۷ ۲ %
XP ۸۱۰ ۲ %
Windows 8 ۶۹۳ ۱ %
Vista ۴۷۲ ۱ %
Windows 2003 ۲۷۱ ۱ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
تالاسمی ۲۴۷
تالاسمی مینور ۱۴۹
kums.ac.ir ۱۴۶
بیماری تالاسمی ۱۱۷
بیماری هموفیلی ۷۸
هموفیلی ۶۷
معاونت درمان کرمانشاه ۳۱
معاونت درمان ۲۰
ظاهر افراد تالاسمی مینور ۱۴
{q} ۱۳
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۰
اقتصاد و درمان ۹
hse.health.gov.ir ۹
دکتر شهرام روشنی نژاد ۹
نظام پرستاری ۹
سامانه صدور مجوز فعالیت پزشکان ۸
سامانه مصدومین ترافیکی ۸
سنجه بلوک زایمان ۸
دانلود لیست مراکز درمانی و بیمارستان های کرمانشاه ۸
بیماران هموفیلی ۷
اقتصاد درمان ۷
علائم تالاسمی مینور ۷
بیماری تالاسمی مینور ۷
عوارض تالاسمی مینور ۷
اعتبار بخشی واحد رختشویخانه ۷
تالاسمی چه بیماری است ۷
���������� ����� �������� ۶
انجام طرح sun nurse دربیمارستانهای استان ۶
Hse.heaith.gov.ir ۶
پورتال نظارت بالینی استان کرمانشاه ۶
بیماری تلاسمی ۶
موافقت نامه اصولی ۶
سایت معاونت درمان کرمانشاه ۶
بیماری تالاسمی چیست ۶
تالاسمی خون ۶
فرم ها ۵
mmt ۵
واحد نظارت و بازرسی ۵
علت بیماری هموفیلی ۵
کمیته بحران ۵
f ۵
توریسم سلامت ۵
فرم اکسل پروژه تعیین وضعیت توزیع نیروی انسانی طرح سلامت ۵
علایم تالاسمی مینور ۵
کمیته ترویج زایمان طبیعی سالانه ۵
تماس ۴
جمعه زاده ۴
سامانه صدورز فعالیc-trethment.kums.ac.ir/en/stats3ت پزشکان ۴
آزمایش ۴
استعلام ۴