تعداد بازدیدکنندگان

۱۵ نفر
۲۷,۰۷۲,۷۵۴ نفر
۲۰,۲۲۷ نفر
۱۸,۲۲۴ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

3.231.217.107
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۳/۱۶ ۸۰۳   کاربر ۹۷۲   صفحه
۰۳/۱۵ ۷۴۹   کاربر ۸۱۳   صفحه
۰۳/۱۴ ۷۰۳   کاربر ۷۵۱   صفحه
۰۳/۱۳ ۸۷۰   کاربر ۱,۰۱۹   صفحه
۰۳/۱۲ ۸۲۵   کاربر ۹۴۶   صفحه
۰۳/۱۱ ۷۷۰   کاربر ۸۷۶   صفحه
۰۳/۱۰ ۸۰۳   کاربر ۹۵۱   صفحه
۰۳/۰۹ ۸۵۴   کاربر ۱,۰۷۷   صفحه
۰۳/۰۸ ۸۴۲   کاربر ۱,۰۶۸   صفحه
۰۳/۰۷ ۸۹۷   کاربر ۱,۱۳۷   صفحه
۰۳/۰۶ ۸۳۱   کاربر ۱,۱۸۷   صفحه
۰۳/۰۵ ۶۶۲   کاربر ۸۱۱   صفحه
۰۳/۰۴ ۷۳۰   کاربر ۸۴۸   صفحه
۰۳/۰۳ ۸۶۳   کاربر ۱,۲۰۷   صفحه
۰۳/۰۲ ۸۷۴   کاربر ۱,۰۶۰   صفحه
۰۳/۰۱ ۸۳۶   کاربر ۱,۱۰۵   صفحه
۰۲/۳۱ ۷۸۱   کاربر ۹۶۵   صفحه
۰۲/۳۰ ۸۸۲   کاربر ۱,۰۴۵   صفحه
۰۲/۲۹ ۵۹۰   کاربر ۶۵۳   صفحه
۰۲/۲۸ ۸۰۰   کاربر ۹۱۲   صفحه
۰۲/۲۷ ۸۵۸   کاربر ۱,۰۳۸   صفحه
۰۲/۲۶ ۷۸۰   کاربر ۸۵۴   صفحه
۰۲/۲۵ ۱,۰۴۶   کاربر ۱,۳۰۷   صفحه
۰۲/۲۴ ۱,۱۵۱   کاربر ۱,۴۲۴   صفحه
۰۲/۲۳ ۱,۰۴۹   کاربر ۱,۲۱۸   صفحه
۰۲/۲۲ ۷۱۴   کاربر ۷۷۶   صفحه
۰۲/۲۱ ۸۷۵   کاربر ۹۷۶   صفحه
۰۲/۲۰ ۱,۱۶۳   کاربر ۱,۳۷۱   صفحه
۰۲/۱۹ ۱,۵۰۷   کاربر ۱,۸۷۴   صفحه
۰۲/۱۸ ۱,۸۰۲   کاربر ۲,۰۴۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴۴,۰۶۰ ۵ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۳,۵۷۸ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۱,۰۶۳ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۳,۵۴۱ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۹,۶۶۹ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۸,۹۹۳ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۹,۸۱۹ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۳,۹۳۵ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۷,۸۲۱ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴۱,۱۹۹ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵۰,۹۶۶ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۳,۶۱۰ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵۳,۴۴۹ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۵۱,۰۷۳ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴۶,۶۰۴ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۴۲,۹۰۵ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۴۱,۶۰۵ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۰,۷۰۶ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴۱,۰۲۷ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۲,۱۲۱ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۲,۴۸۶ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴۵,۷۹۳ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۷,۹۱۸ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴۸,۲۴۸ ۶ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۹,۰۹۸,۸۷۸ ۳۴ %
SWE
SWE
۶,۹۷۷,۵۲۳ ۲۶ %
USA
USA
۲,۶۶۹,۶۷۹ ۱۰ %
ZZZ
نامشخص
۲,۲۴۲,۴۷۱ ۸ %
ROM
ROM
۱,۶۶۸,۸۱۳ ۶ %
DEU
DEU
۱,۴۳۰,۳۸۹ ۵ %
POL
POL
۵۷۹,۲۲۶ ۲ %
JPN
JPN
۳۵۶,۶۲۹ ۱ %
CHN
CHN
۳۰۱,۳۵۴ ۱ %
GBR
GBR
۲۹۷,۶۹۳ ۱ %
RUS
RUS
۲۸۲,۶۰۷ ۱ %
DNK
DNK
۱۳۸,۸۱۰ ۱ %
CAN
CAN
۸۹,۶۸۷ ۰ %
UKR
UKR
۸۶,۹۵۷ ۰ %
TUR
TUR
۸۴,۵۹۱ ۰ %
NLD
NLD
۷۹,۶۰۶ ۰ %
FRA
FRA
۷۸,۹۴۳ ۰ %
AUS
AUS
۶۸,۹۷۵ ۰ %
SEN
SEN
۵۶,۹۷۶ ۰ %
ESP
ESP
۴۵,۸۰۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۵۲۴,۶۹۶ ۷۴ %
Firefox
Firefox
۱۱۲,۷۶۹ ۱۶ %
Safari
Safari
۵۷,۵۱۹ ۸ %
Mozilla
Mozilla
۴,۸۵۰ ۱ %
Other
Other
۴,۳۵۹ ۱ %
Opera
Opera
۲,۷۴۰ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۱,۹۹۸ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۹۴۹ ۰ %
Edge
Edge
۸۶۳ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۴۶۶ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۶۰ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۷۵ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۹۳ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۴۸۸,۶۵۹ ۷۹ %
iOS ۵۶,۶۲۳ ۹ %
Windows 7 ۲۷,۴۱۸ ۴ %
Windows 10 ۲۷,۳۲۰ ۴ %
Android ۶,۴۲۰ ۱ %
Other ۵,۲۲۵ ۱ %
Windows 8 ۴,۵۳۹ ۱ %
XP ۱,۷۲۶ ۰ %
Vista ۱,۱۴۰ ۰ %
Windows 2003 ۳۰۹ ۰ %
FreeBSD ۲ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
تالاسمی ۷۵۶
https://vc-trethment.kums.ac.ir/fa/treatmentaffairsmanagement/specialdiseasesunit/beimarihaytahtposhesh/talasemi ۵۴۷
تالاسمی مینور ۳۷۱
هموفیلی ۳۶۲
بیماری هموفیلی ۲۸۵
بیماری تالاسمی ۲۸۲
https://vc-trethment.kums.ac.ir/fa/treatmentaffairsmanagement/specialdiseasesunit/beimarihaytahtposhesh/hemophilia ۲۵۰
kums.ac.ir ۱۴۶
{q} ۱۰۷
ظاهر افراد تالاسمی مینور ۹۴
معاونت درمان کرمانشاه ۹۲
تالاسمی چیست ۷۴
تالاسمی ماژور ۶۱
هموفیلی چیست ۶۱
تعرفه ۵۰
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴۶
بیماری تالاسمی چیست ۳۲
معاونت درمان ۲۹
بیماران هموفیلی ۲۸
کم خونی مینور ۲۷
بیماری هموفیلی چیست ۲۵
مددکاری ۲۴
hse.health.gov.ir ۱۸
f ۱۸
مینور ۱۷
هموفیل ۱۷
mmt ۱۶
اقتصاد درمان ۱۶
پرنا ۱۶
بیماری تالاسمی مینور ۱۶
بیماری هموفیل ۱۶
علائم تالاسمی مینور ۱۵
هموفیلی چه بیماری است ۱۵
کرونا ۱۵
واحد صدور مجوز معاونت درمان کرمانشاه ۱۵
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۴
عوارض تالاسمی مینور ۱۴
دکتر بهمن روشنی ۱۴
علت بیماری هموفیلی ۱۳
0 ۱۳
تالاسمی مینور چیست ۱۳
صدور پروانه ها ۱۳
تالاسمی خون ۱۲
شماره تلفن ۱۲
اخبار ۱۲
بیماری مینور ۱۱
آدرس معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۱
hse.helth.gov.ir ۱۰
بیماری تالسمی ۱۰
احیا ۱۰