سرپرست واحد

جمعه زاده علی جمعه زاده

رشته تحصیلی :

  1. کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  2. کارشناس حقوق 

پست سازمانی: کارشناس ارزشیابی موسسات درمانی

رتبه سازمانی: کارشناس خبره

سابقه فعالیت:  20 سال

سوابق اجرایی وآموزشی

سوابق اجرایی:

1-دبیر کمیسیون ماده 11 دانشگاه

2-کارشناس ارزشیابی موسسات درمانی

3-کارشناس مسوول تصادفات دانشگاه

4-کارشناس مسوول رسیدگی به شکایات معاونت درمان

5-کارشناس مسوول تعرفه و بیمه گری (اقتصاد سلامت) معاونت درمان

6-کارشناس مسوول دبیرخانه مراکز هیات امنایی دانشگاه

7-کارشناس مسوول توریسم درمانی دانشگاه

8-کارشناس مسوول قراردادهای درمانی معاونت درمان با بیمه ها و...

9-عضو تیم بازرسی حوزه معاونت درمان

10-عضو ستاد ارتقاء خدمات  اورژانس های بیمارستانی معاونت درمان

11-عضو کمیته راهبردی کنترل آنفولانزا  در بخش درمان

12-عضو کمیته ساماندهی بیمه روستایی معاونت درمان

13-عضو کانون اعتبار بخشی بیمارستانها

شرح وظایف:

1-رسیدگی به شکایات واصله

2-پاسخگویی به سوالات و ابهامات مراجعین و مراکز تشخیصی درمانی در خصوص تعرفه های خدمات تشخیصی- درمانی و دستورالعملها و قوانین مربوطه

3-بررسی و تعدیل و ابلاغ تعرفه های بخش خصوصی

4- نظارت بر تعرفه های بخش دولتی و خصوصی

5-رسیدگی به امور درمان بیماران بی بضاعت و نیازمند و مساعدت در هزینه های درمانی

6- نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل اجرایی ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه موضوع هزینه های درمان بیماران تصادفی

7-نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل بند ب تبصره 15 موضوع ردیف 10-520000 کمک به هزینه های درمان بیماران صعب العلاج ، سرطانی و ....

8-بازدید مستمر از مراکز خصوصی جهت نظارت بر نحوه فعالیت پزشکان عضو هیات علمی و استخدام دانشگاه در این مراکز

9-تهیه اسناد بیماران سرطانی و ارسال آنها به وزارت متبوع و پیگیری وصول مطالبات دانشگاه و تقسیم آن بین مراکز ذیربط

10-تهیه و تنظیم اسناد بیماران تصادفی وارسال آنها به وزارت متبوع و پیگیری وصول مطالبات دانشگاه و تقسیم آن بین مراکز ذیربط

11-برگزاری جلسات کمیسیون ماده 11 (ماهیانه) و تهیه وتنظیم صورتجلسات و تهیه لوایح و ارسال پرونده ها به محاکم قضایی ذیصلاح و پیگیری تا حصول نتیجه

12-عقد و تمدید قرارداد با سازمان های بیمه گر پایه ، شرکتها ی بیمه گر تجاری ، بانک ها وسایر موسسات طرف قرارداد

13-انجام امورات مربوط به توریسم درمانی (تهیه و تنظیم تعرفه های خدمات قابل ارائه به بیماران خارجی و...)

14-انجام امورات مربوط به مراکز هیات امنایی دانشگاه

15-صدور مجوز جهت فعالیت پزشکان در مراکز دولتی و خصوصی

16-برگزاری جلسات با سازمانهای بیمه گر پایه

 

 

 

تماس با وحد

تلفن:          8367812-0831

فاکس:        8360863-0831

پست الکترونیک:                     darman_shekayat@kums.ac.ir