شرح وظایف اداره مامایی

 نظارت و بازدید

- نظارت بر عملکرد کارشناسان مامایی در دفاتر کار مامایی و ارسال پسخوراند

 - نظارت بر فعالیت مطب متخصصان زنان و زایمان

- نظارت بر فعالیت درمانگاه‌های خصوصی(واحد مامایی)

- نظارت بر زایشگاه‌های مراکز در سطح استان (دولتی، خصوصی، تامین اجتماعی، سپاه)

- نظارت بر بخش‌های نوزادان و زنان مراکز در سطح استان

      ارزشیابی و پایش

- ارزشیابی سالانه مراکز به همراه تیم ارزشیابی
- پایش بیمارستان‌ها دوستدار کودک (سالانه)
- ارزیابی مجدد بیمارستان‌ها دوستدار کودک ۶( ماهه)
- پایش عملکرد پرسنل مامایی در زایشگاه‌ها و ارسال پسخوراند
- پایش عملکرد پرسنل در بخش زنان و ارسال پسخوراند
- پایش بیمارستان‌های دوستدار مادر و نحوه فعالیت کلاس‌های آمادگی دوران بارداری
- پایش عملکرد پرسنل در رابطه با تغذیه با شیر مادر در بخش‌های زنان کودکان نوزادان NICU و زایشگاه
- پایش عملکرد پرسنل مامایی در رابطه با احیای نوزادان در بخش‌های زایشگاه نوزادان وNICU

       کمیته‌های دانشگاهی

- بررسی مرگ و میر مادران باردار
- ترویج ایمنی و زایمان طبیعی
- ترویج تغذیه با شیر مادر احیای نوزادان

 

      نقل و انتقالات

-هماهنگی جهت اختصاص پست‌های درمانی به پرسنل مامایی
- جابجایی نیروی مامایی به صورت ماموریت و انتقال
- هماهنگی جهت متقاضیان بازنشستگی زودتر از موعد و بازنشستگی با کمیسیون پزشکی
- هماهنگی جهت انجام خدمت به صورت نیمه وقت و مرخصی بدون حقوق

طرح نیروی انسانی

- بررسی موارد مورد نیاز مراکز جهت خدمت طرح نیروی انسانی
- اعلام نیاز فصلی نیروهای طرح نیروی انسانی
- جمع آوری درخواست متقاضیان گذراندن طرح نیروی انسانی
- تقسیم نیروهای متقاضی گذراندن طرح در مرکز مورد نیاز با در نظر گرفتن امتیاز و منطقه خدمت آنها

 

صدور پروانه

- جمع آوری مدارک مورد نیاز صدور پروانه دائم مامایی
- ارسال مدارک با فرم متقاضی به اداره صدور پروانه‌ها در تهران
- پیگیری موارد ارسال شده و دریافت پروانه‌ها و تحویل به متقاضیان

 

عضویت در طرح‌ها و کمیته‌ها

- عضویت در طرح پایلوت مقابله با بیماری‌های رفتاری
- عضویت در کمیته پژوهشیHSR
- عضویت در کمیته مقابله با بیماری‌های رفتاری
- عضویت در کمیته بررسی پیشنهادات حوزه امور درمان

 

برگزاری مراسم همایش‌ها و گردهمایی

- برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما( ۱۵ اردیبهشت)
- برگزاری همایش مادرانه باردار
- برگزاری سمینار علمی منطقه‌ای یا کشوری
- برگزاری گردهمایی مسئولین زایشگاه جهت بررسی مشکلات و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید

 

بررسی شکایات

- بررسی شکایات مردمی در خصوص دفاتر کار مامایی و متخصصین زنان

- بررسی شکایت مرگ مادران

- بررسی شکایت مورتالیته و موربیدیته نوزادان

- بررسی شکایات پرسنلی

- پیگیری موارد شکایات و اصول پرسنلی تا صدور حکم قضایی

معرفی واحد مامایی

معرفی واحد