نقشه سایت

صفحه نخست

آموزش اعتبار بخشی

معاون درمان

دریافت فایل ها و فرم ها

معرفی معاون درمان

کمیته نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول نظام سلامت

کمیته ترویج زایمان طبیعی

مدیریت پرستاری

آشنایی بامدیریت امور پرستاری

واحد نظارت براورژانس بیمارستانی

واحدآموزش ضمن خدمت کادرپرستاری

واحدنظارت برخدمات پرستاری

واحد آموزش و پیگیری بیمار (کلینیک پرستاری)

مشاوره پرستاری

مدیریت امور کلینیک های ویژه دانشگاه

معرفی واحد

دستورالعمل ها و اخبار و اطلاعیه ها

کلینیک های سطح استان

ارتباط با ما

واحد تحقیق و توسعه

امور مالی

کمیته های مرگ و میر کودکان و نوجوانان

رئیس دفتر

ثبت نام طب سنتی

آیین نامه ها

مدیریت امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی

آشنایی بامدیریت امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی

دفتر مامایی ،سلامت مادر و کودک

آشنایی با دفتر مامایی

نظارت برامورمراقبتی مادران باردار

نظارات برامور مراقبتی زایمان ونوزادان

آموزش ضمن خدمت مامایی

اداره حاکمیت بالینی

واحد تعالی خدمات بالینی (امور بیمارستان ها)

معرفی واحد

معرفی بیمارستان تابعه

دستورالعمل و بخشنامه ها

فرم های مورد نیاز و فلوچارت ها

بیماران خاص و پیوند اعضا

آشنایی با واحدبیماران خاص و پیوند اعضا

بیماریهای تحت پوشش

بیماری تالاسمی

بیماری نارسایی مزمن کلیوی

دیالیز
پیوند کلیه

بیماری اسکلروز مولتیپل

بیماری هموفیلی

پیونداعضاء ونسج

گروه توسعه نیروی انسانی متخصص

ستاد هدایت و اطلاع رسانی

شورای پزشکی و پزشک معتمد

مسئول خدمات

آمار و مدارک پزشکی

آشنایی با واحد

امور عمومی

دبیرخانه

بایگانی

ماشین نویسی

خدمات

اداره اقتصاد درمان ، استاندارد ها و فن آوری سلامت

آشنایی با اداره

تعرفه های ابلاغی

مددکاری اجتماعی

مصدومین ترافیکی

حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج خاص و نیازمند

گردشگری سلامت

تعرفه های تشخیصی درمانی

مالی اداری

امور بیمه ای کلینیک های ویژه

واحد رسیدگی به شکایات

آشنایی با واحد رسیدگی به شکایات

پاسخگویی به شکایات

رسیدگی به مصدومین ونیازمندان

کارشناس بررسی اسناد و اعتبارات و ردیف مالی

مدیریت نظارت و اعتبار بخشی

آشنایی با مدیریت نظارت و اعتبار بخشی

اداره امور آزمایشگاهها

آشنایی با اداره امورآزمایشگاه

آزمایشگاه رفرنس

آشنایی با آزمایشگاه رفرانس

واحد کنترل کیفی

بخشهای فنی

واحد پرتو ها

اداره سلامت روان و اعتیاد

آشنایی با واحد نظارت بردرمان اعتیاد

شرح وظایف واحد

آموزش ومشاوره

اداره اعتبار بخشی و امور بیمارستانها

آشنایی با دفتر اعتبار بخشی و امور بیمارستانها

اعتبار بخشی

امور بیمارستانها

واحد نظارت بر خدمات درمان سرپایی

آیین نامه ها

چک لیست ها

واحد نظارت برخدمات درمان بستری

اداره امور پروانه ها و مصوبات کمیسیون ماده 20

آشنایی با واحد

مرکز مدیریت حوادث فوریتهای پزشکی

اورژانس بیمارستانی

حوادث و فوریت های 115

آمبولانس های خصوصی

تکنولوژی انفورماتیک

کمیته بحران

مامایی

گایدلاین ها

نظارت و اعتباربخشی

آزمایشگاه

مدیریت بحران

دستور العمل

نرم افزار

فرم ها

واحد تغذیه

اورژانس

IT

آموزش های عمومی

تجهیزات پزشکی

پرستاری

ترک اعتیاد

تعرفه

گردشگری سلامت

معرفی

شرح وظایف واحد گردشگری سلامت

بیمارستان های دارای مجوز IPD

لینک های مرتبط

آیین نامه

دستوالعمل ویژگی های سایت مراکز

درمانگاه

فرایندهاو چک لیست های گردشگری سلامت

واحد تعالی خدمات بالینی (امور بیمارستان ها)

واحد دندانپزشکی

فرم ثبت نام دندانپزشکان

دریافت فایل

تحول نظام سلامت

دریافت مکاتبات

کمیته اخلاق بالینی

دستور العمل تشکیل سطح بندی و شرح وظایف کمیته ها اخلاق بالینی

میز خدمت

مدیریت اطلاعات سلامت(مدارک پزشکی)

دستورالعمل ها

تالار گفتگو

نقشه سایت