• عع
  • ههه
  • ححح
  • فف
  • ههههه
  • خخخخخ

خبر ویژه

 

اجرایی شدن طرح سلامت نوروزی دراستان

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه/معاون درمان دانشگاه گفت:طرح سلامت نوروزی از28اسفندماه 96 آغاز ودر14 فروردین 97 به پایان میرسد
دکتربهمن روشنی افزود:دراین طرح تمامی خدمات درمانی توسط بیمارستانهای استان ودرمانگاههای شبانه روزی بخش خصوصی ونیزخدمات دندانپزشکی توسط درمانگاه بیمارستان محمدکرمانشاهی به مردم استان ومسافرین محترم نوروزی ارائه میگردد.
وی با اشاره به بازدید ازمراکز درمانی وآزمایشگاهی درتعطیلات نوروزاظهارداشت: تیمهای نظارتی معاونت درمان به صورت مکرر ازبیمارستانهای دولتی وخصوصی ،درمانگاههای شبانه روزی ودرمانگاههای دندانپزشکی بازدید خواهندکرد ونحوه ارائه خدمات رامورد ارزیابی قرارخواهندداد

اخبار معاونت

صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »

اطلاعات روزانه و دریافت مکاتبات

 

 

 

راهنمای سامانه سابنا نهایی

راهنمای سامانه سابنا نهایی

 
احیا پیشرفته کودکان احیا پیشرفته کودکان


فرم وضعیت مراکز درمانی فرم وضعیت مراکز درمانی


ضوابط بخش تغذیه بیمارستان های کشور ضوابط بخش تغذیه بیمارستان های کشور


کتابچه راهنمای کشوری مراقبت های مامایی ویرایش دوم کتابچه راهنمای کشوری مراقبت های مامایی ویرایش دوم


مستندات اعتبار بخشی 1395 مستندات اعتبار بخشی 1395


تعرفه سال 1395 تعرفه سال 1395


ویرایش سوم سنجه های اعتبار بخشی سال 1395 ویرایش سوم سنجه های اعتبار بخشی سال 1395

دستورالعمل مسمومیت با سرب دستورالعمل مسمومیت با سرب


آموزش سامانه جامع مدیریت هوشمند پرستاری آموزش سامانه جامع مدیریت هوشمند پرستاری


دستورالعمل  نحوه تمدید پروانه آزمایشگاههای تشخیص پزشکی دستورالعمل نحوه تمدید پروانه آزمایشگاههای تشخیص پزشکی


تعرفه mmt تعرفه mmt


راهنمای تکمیل و فرم جدید آماریmmt راهنمای تکمیل و فرم جدید آماریmmt


سهم عادلانه سهم عادلانه


چک لیست ارزشیابی بیمارستانهای مجری دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد چک لیست ارزشیابی بیمارستانهای مجری دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد


نرم افزار مامایی نگارش ابان 1394 نرم افزار مامایی نگارش ابان 1394


اصلاحیه دستورالعمل تریاژ بیمارستانی اصلاحیه دستورالعمل تریاژ بیمارستانی


فرم های یکسان سازی بلوک زایمان فرم های یکسان سازی بلوک زایمان


راهنمای تعیین رنگ فرمهای بلوک زایمان در راستای یکسان سازی فرمهای رائه شده جهت چاپ راهنمای تعیین رنگ فرمهای بلوک زایمان در راستای یکسان سازی فرمهای رائه شده جهت چاپ


فرم اکسل تحول نظام سلامت مربوط به آزمایشگاه فرم اکسل تحول نظام سلامت مربوط به آزمایشگاه


مستندات لازم جهت شرکت در جشنواره ملی تقدیر از مجریان برتر برنامه ارتقاء کیفیت هتلینگ دربیمارستانهای دانشگاه مستندات لازم جهت شرکت در جشنواره ملی تقدیر از مجریان برتر برنامه ارتقاء کیفیت هتلینگ دربیمارستانهای دانشگاه


گواهی درخواست مرخصی پزشکان MMT گواهی درخواست مرخصی پزشکان MMT


فرم تریاژ فرم تریاژ


دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری و سرپایی بخش دوم دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری و سرپایی بخش دوم


دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری و سرپایی بخش اول دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری و سرپایی بخش اول


الزامات بهسازی ارتقا خدمات هتلینگ بیمارستان ها

فرم+گزارش+خودکشی فرم+گزارش+خودکشی


فرم احیا فرم احیا


ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی(کامل) ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی(کامل)


سنجه های جدید اعتبار بخشی  در سال 1394 سنجه های جدید اعتبار بخشی در سال 1394


آدرس سامانه های نظام مراقبت آدرس سامانه های نظام مراقبت


داشبورد مدیریتی قاصدک داشبورد مدیریتی قاصدک


فرم های عملکرد واحد نظارت بر درمان فرم های عملکرد واحد نظارت بر درمان


گزارش رسیدگی به اسناد یارانه سلامت ویرایش جدید گزارش رسیدگی به اسناد یارانه سلامت ویرایش جدید


نسخه دوم تعرفه  های نسبی سلامت نسخه دوم تعرفه های نسبی سلامت


دستورالعمل بسته خدمتی بیماران خاص و صعب العلاج دستورالعمل بسته خدمتی بیماران خاص و صعب العلاج


قاصدک قاصدک


پرداخت مبتنی بر عملکرد قسمت 1 پرداخت مبتنی بر عملکرد قسمت 1


فرم های تغذیه جدید فرم های تغذیه جدید


هتلینگ فاز 3 هتلینگ فاز 3


pdfدستورالعمل اجرایی اعتبار بخشی pdfدستورالعمل اجرایی اعتبار بخشی


اصلاحیه پروتکل درمان متادون اصلاحیه پروتکل درمان متادون


دستورالعمل رسیدگی به اسناد تحول سلامت دستورالعمل رسیدگی به اسناد تحول سلامت


الزامات قانونی اعتبار بخشی بیمارستان الزامات قانونی اعتبار بخشی بیمارستان


راهنمای ایبولا راهنمای ایبولا


آخرین نگارش نرم افزار مادران باردار پرخطر آخرین نگارش نرم افزار مادران باردار پرخطر


درخصوص سهم ونحوه پرداخت به پرداخت به پزشکان درخصوص سهم ونحوه پرداخت به پرداخت به پزشکان


پرداخت کارانه سه ماهه پاییز پزشکان و کارکنان غیر پزشک پرداخت کارانه سه ماهه پاییز پزشکان و کارکنان غیر پزشک


آخرین نسخه نرم افزار مدیریت آزمایشگاه های استان24-9-93 آخرین نسخه نرم افزار مدیریت آزمایشگاه های استان24-9-93


راهنمای مراقبت از بیماری ایبولا راهنمای مراقبت از بیماری ایبولا


فرم خام کارانه فرم خام کارانه


فایل اکسل مدیریت پرستاری فایل اکسل مدیریت پرستاری


برنامه بهبود کیفیت به روش FOCUS PDCA برنامه بهبود کیفیت به روش FOCUS PDCA


فایل اکسل سنجه های جدید اعتبار بخشی ملی بیمارستانها در سال 1393 فایل اکسل سنجه های جدید اعتبار بخشی ملی بیمارستانها در سال 1393


تعرفه گلوبال اعمال شایع جراحی کتاب ارزش نسبی خدمات سال 1393 تعرفه گلوبال اعمال شایع جراحی کتاب ارزش نسبی خدمات سال 1393


فرم جلسه گروه درمانی فرم جلسه گروه درمانی


ارزشهای نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت


شاخص های بخش اورژانس بیمارستانی شاخص های بخش اورژانس بیمارستانی


فرآیند صدور پروانه فرآیند صدور پروانه


آئین نامه صلاحیت ماما آئین نامه صلاحیت ماما


ازمایشهای قابل انجام در آزمایشگاه رفرانس (مرکزی) ازمایشهای قابل انجام در آزمایشگاه رفرانس (مرکزی)


تکمیل اطلاعات پرتال ماندگاری تکمیل اطلاعات پرتال ماندگاری


نرم افزار ثبت اطلاعات پزشکان نسخه 1.00 نرم افزار ثبت اطلاعات پزشکان نسخه 1.00