معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 

معاونت  امور درمان

یکشنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۵, ۲۰:۱۰
جستجو
 
ورود به سایت
آیین نامه ؛دستورالعمل؛تعرفه
آمار بازدیدکنندگان
 • تعداد کاربران آنلاین : ۰ نفر
 • بازدید کل : ۷۵,۵۱۵ نفر
 • بازدید امروز : ۱۷ نفر
 • بازدید دیروز : ۳۴ نفر
 • پربیننده ترین روز : ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
 • بیشترین بازدید روزانه : ۵۰۹ نفر
Email

 e-mail

************************************اخبار مهم ***********************************
    
اخبار معاونت درمان
کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی و بازخوانی پروتکل درمان سوء مصرف مواد با داروهای آگونیست " ویژه روانشناسان برگزار گردید.
کارگاه آموزشی "مصاحبه انگیزشی و بازخوانی پروتکل درمان سوء مصرف مواد با داروهای آگونیست " ویژه روانشناسان برگزار گردید.
جلسه تعیین تکلیف تعرفه های دندانپزشکی
جلسه تعیین تکلیف تعرفه های دندانپزشکی
کارگاه یکروزه "آشنایی با اصول مددکاری اجتماعی در درمان سوء مصرف مواد " ویژه مددکاران مراکز mmt برگزار شد
کارگاه یکروزه "آشنایی با اصول مددکاری اجتماعی در درمان سوء مصرف مواد " ویژه مددکاران مراکز mmt برگزار شد
جلسه برنامه عملیاتی همراه با سرو صبحانه با حضور معاون درمان خانم دکتر ساره محمدی ،خانم دکتر حاتم و آقای دکتر کبودی و مدیران حوزه معاونت درمان
جلسه برنامه عملیاتی همراه با سرو صبحانه با حضور معاون درمان خانم دکتر ساره محمدی ،خانم دکتر حاتم و آقای دکتر کبودی و مدیران حوزه معاونت درمان
کارگاه یکروزه آموزش نحوه پایش از مراکز درمان سوء مصرف مواد با داروهای آگونیست
کارگاه یکروزه آموزش نحوه پایش از مراکز درمان سوء مصرف مواد با داروهای آگونیست
جلسه هم اندیشی معاون درمان و مدیران حوزه معاونت درمان با روسای م.آ.د و سرپرستان شبکه های بهداشت کل استان
جلسه هم اندیشی معاون درمان و مدیران حوزه معاونت درمان با روسای م.آ.د و سرپرستان شبکه های بهداشت کل استان
جلسه اداره نظارت و اعتباربخشی و تحول سلامت
جلسه اداره نظارت و اعتباربخشی و تحول سلامت
نشست اعضای محترم هیات مدیره کانون هموفیلی استان با حضور معاون محترم امور درمان در آستانه روز جهانی هموفیلی مورخ 28/1/95در سالن جلسات دفتر معاونت
نشست اعضای محترم هیات مدیره کانون هموفیلی استان با حضور معاون محترم امور درمان در آستانه روز جهانی هموفیلی مورخ 28/1/95در سالن جلسات دفتر معاونت
جلسه حل مشکلات داروی اوستین
جلسه حل مشکلات داروی اوستین
پیام تبریک معاون امور درمان خانم دکتر ساره محمدی به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی
پیام تبریک معاون امور درمان خانم دکتر ساره محمدی به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی
تعداد نمایش:
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »
اطلاعات روزانه و دریافت مکاتبات

راهنمای سامانه سابنا نهاییراهنمای سامانه سابنا نهایی

  

راهکارهای بالینیراهکارهای بالینی
 
احیا پیشرفته کودکاناحیا پیشرفته کودکان

فرم وضعیت مراکز درمانیفرم وضعیت مراکز درمانی

ضوابط بخش تغذیه بیمارستان های کشورضوابط بخش تغذیه بیمارستان های کشور

کتابچه راهنمای کشوری مراقبت های مامایی ویرایش دومکتابچه راهنمای کشوری مراقبت های مامایی ویرایش دوم

مستندات اعتبار بخشی 1395مستندات اعتبار بخشی 1395
 
تعرفه سال 1395تعرفه سال 1395

ویرایش سوم سنجه های اعتبار بخشی سال 1395ویرایش سوم سنجه های اعتبار بخشی سال 1395

دستورالعمل مسمومیت با سربدستورالعمل مسمومیت با سرب
 
آموزش سامانه جامع مدیریت هوشمند پرستاریآموزش سامانه جامع مدیریت هوشمند پرستاری

دستورالعمل نحوه تمدید پروانه آزمایشگاههای تشخیص پزشکیدستورالعمل نحوه تمدید پروانه آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

تعرفه mmtتعرفه mmt

راهنمای تکمیل و فرم جدید آماریmmtراهنمای تکمیل و فرم جدید آماریmmt

سهم عادلانهسهم عادلانه

چک لیست ارزشیابی بیمارستانهای مجری دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکردچک لیست ارزشیابی بیمارستانهای مجری دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد

نرم افزار مامایی نگارش ابان 1394نرم افزار مامایی نگارش ابان 1394

اصلاحیه دستورالعمل تریاژ بیمارستانیاصلاحیه دستورالعمل تریاژ بیمارستانی

فرم های یکسان سازی بلوک زایمانفرم های یکسان سازی بلوک زایمان
راهنمای تعیین رنگ فرمهای بلوک زایمان در راستای یکسان سازی فرمهای رائه شده جهت چاپراهنمای تعیین رنگ فرمهای بلوک زایمان در راستای یکسان سازی فرمهای رائه شده جهت چاپ

    

فرم اکسل تحول نظام سلامت مربوط به آزمایشگاهفرم اکسل تحول نظام سلامت مربوط به آزمایشگاه

مستندات لازم جهت شرکت در جشنواره ملی تقدیر از مجریان برتر برنامه ارتقاء کیفیت هتلینگ دربیمارستانهای دانشگاهمستندات لازم جهت شرکت در جشنواره ملی تقدیر از مجریان برتر برنامه ارتقاء کیفیت هتلینگ دربیمارستانهای دانشگاه

گواهی درخواست مرخصی پزشکان MMTگواهی درخواست مرخصی پزشکان MMT

فرم تریاژفرم تریاژ

دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری و سرپایی بخش دومدستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری و سرپایی بخش دوم

دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری و سرپایی بخش اولدستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری و سرپایی بخش اول

الزامات بهسازی ارتقا خدمات هتلینگ بیمارستان هاالزامات بهسازی ارتقا خدمات هتلینگ بیمارستان ها
فرم+گزارش+خودکشیفرم+گزارش+خودکشی
فرم احیافرم احیا

ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی(کامل)ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی(کامل)

سنجه های جدید اعتبار بخشی در سال 1394سنجه های جدید اعتبار بخشی در سال 1394
 

آدرس سامانه های نظام مراقبتآدرس سامانه های نظام مراقبت

داشبورد مدیریتی قاصدکداشبورد مدیریتی قاصدک

فرم های عملکرد واحد نظارت بر درمانفرم های عملکرد واحد نظارت بر درمان

گزارش رسیدگی به اسناد یارانه سلامت ویرایش جدیدگزارش رسیدگی به اسناد یارانه سلامت ویرایش جدید

نسخه دوم تعرفه های نسبی سلامتنسخه دوم تعرفه های نسبی سلامت
 

دستورالعمل بسته خدمتی بیماران خاص و صعب العلاجدستورالعمل بسته خدمتی بیماران خاص و صعب العلاج
 

قاصدکقاصدک

پرداخت مبتنی بر عملکرد قسمت 1پرداخت مبتنی بر عملکرد قسمت 1
 

فرم های تغذیه جدیدفرم های تغذیه جدید
هتلینگ فاز 3هتلینگ فاز 3

pdfدستورالعمل اجرایی اعتبار بخشیpdfدستورالعمل اجرایی اعتبار بخشی
اصلاحیه پروتکل درمان متادوناصلاحیه پروتکل درمان متادون

دستورالعمل رسیدگی به اسناد تحول سلامتدستورالعمل رسیدگی به اسناد تحول سلامت

الزامات قانونی اعتبار بخشی بیمارستانالزامات قانونی اعتبار بخشی بیمارستان
راهنمای ایبولاراهنمای ایبولا
آخرین نگارش نرم افزار مادران باردار پرخطرآخرین نگارش نرم افزار مادران باردار پرخطر

درخصوص سهم ونحوه پرداخت به پرداخت به پزشکاندرخصوص سهم ونحوه پرداخت به پرداخت به پزشکان

پرداخت کارانه سه ماهه پاییز پزشکان و کارکنان غیر پزشکپرداخت کارانه سه ماهه پاییز پزشکان و کارکنان غیر پزشک
آخرین نسخه نرم افزار مدیریت آزمایشگاه های استان24-9-93آخرین نسخه نرم افزار مدیریت آزمایشگاه های استان24-9-93

راهنمای مراقبت از بیماری ایبولاراهنمای مراقبت از بیماری ایبولا
فرم خام کارانهفرم خام کارانه

فایل اکسل مدیریت پرستاریفایل اکسل مدیریت پرستاری

برنامه بهبود کیفیت به روش FOCUS PDCAبرنامه بهبود کیفیت به روش FOCUS PDCA

فایل اکسل سنجه های جدید اعتبار بخشی ملی بیمارستانها در سال 1393 فایل اکسل سنجه های جدید اعتبار بخشی ملی بیمارستانها در سال 1393
تعرفه گلوبال اعمال شایع جراحی کتاب ارزش نسبی خدمات سال 1393تعرفه گلوبال اعمال شایع جراحی کتاب ارزش نسبی خدمات سال 1393

فرم جلسه گروه درمانی فرم جلسه گروه درمانی


ارزشهای نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت

شاخص های بخش اورژانس بیمارستانی شاخص های بخش اورژانس بیمارستانی

فرآیند صدور پروانه فرآیند صدور پروانه

آئین نامه صلاحیت ماما آئین نامه صلاحیت ماما

ازمایشهای قابل انجام در آزمایشگاه رفرانس (مرکزی) ازمایشهای قابل انجام در آزمایشگاه رفرانس (مرکزی)
تکمیل اطلاعات پرتال ماندگاری تکمیل اطلاعات پرتال ماندگاری

نرم افزار ثبت اطلاعات پزشکان نسخه 1.00 نرم افزار ثبت اطلاعات پزشکان نسخه 1.00