نقشه سایت

پیام داخلی

صفحه نخست

معاونت درمان

معرفی معاون درمان

دریافت فایل ها و فرم ها

امور اداری

کمیته نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول نظام سلامت

کمیته ترویج زایمان طبیعی

مدیریت پرستاری

آشنایی بامدیریت امور پرستاری

واحد نظارت براورژانس بیمارستانی

واحدآموزش ضمن خدمت کادرپرستاری

واحدنظارت برخدمات پرستاری

رئیس دفتر

امور مالی

کمیته های مرگ و میر کودکان و نوجوانان

مدیریت امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی

آشنایی بامدیریت امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی

دفتر مامایی ،سلامت مادر و کودک

آشنایی با دفتر مامایی

نظارت برامورمراقبتی مادران باردار

نظارات برامور مراقبتی زایمان ونوزادان

آموزش ضمن خدمت مامایی

اداره حاکمیت بالینی دانشگاه

بیماران خاص و پیوند اعضا

آشنایی با واحدبیماران خاص و پیوند اعضا

بیماریهای تحت پوشش

بیماری تالاسمی

بیماری نارسایی مزمن کلیوی

دیالیز
پیوند کلیه

بیماری اسکلروز مولتیپل

بیماری هموفیلی

پیونداعضاء ونسج

گروه توسعه نیروی انسانی متخصص

ستاد هدایت و اطلاع رسانی

واحد تحقیق و توسعه

شورای پزشکی و پزشک معتمد

آمار و مدارک پزشکی

آشنایی با واحد

مسئول خدمات

امور عمومی

دبیرخانه

بایگانی

ماشین نویسی

خدمات

مدیریت نظارت و اعتبار بخشی درمان

آشنایی با مدیریت نظارت و اعتبار بخشی

اداره امور آزمایشگاهها

آشنایی با اداره امورآزمایشگاه

آزمایشگاه رفرنس

آشنایی با آزمایشگاه رفرانس

واحد کنترل کیفی

بخشهای فنی

واحد پرتو ها

اداره سلامت روان و اعتیاد

آشنایی با واحد نظارت بردرمان اعتیاد

شرح وظایف واحد

آموزش ومشاوره

اداره اعتبار بخشی و امور بیمارستانها

آشنایی با دفتر اعتبار بخشی و امور بیمارستانها

اعتبار بخشی

امور بیمارستانها

واحد نظارت بر خدمات درمان سرپایی

آیین نامه ها

چک لیست ها

واحد نظارت برخدمات درمان بستری

اداره امور پروانه ها و مصوبات کمیسیون ماده 20

آشنایی با واحد

مرکز مدیریت حوادث فوریتهای پزشکی

اورژانس بیمارستانی

حوادث و فوریت های 115

آمبولانس های خصوصی

تکنولوژی انفورماتیک

آیین نامه ها

اداره اقتصاد درمان ، استاندارد ها و فن آوری سلامت

آشنایی با اداره

تعرفه های ابلاغی

مددکاری اجتماعی

مصدومین ترافیکی

حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج خاص و نیازمند

گردشگری سلامت

تعرفه های تشخیصی درمانی

مالی اداری

امور بیمه ای کلینیک های ویژه

واحد رسیدگی به شکایات

آشنایی با واحد رسیدگی به شکایات

پاسخگویی به شکایات

رسیدگی به مصدومین ونیازمندان

کارشناس بررسی اسناد و اعتبارات و ردیف مالی

کمیته بحران

دریافت فایل

تحول نظام سلامت

تعرفه

تست

تالار گفتگو

نقشه سایت